גגות אסבסט : סכנות , שימושים, דרכי פרוק, איטום

מאמר זה נכתב בעזרתו של הנדסאי אבי גנח, חבר בועדה המרכזית לתקני הבניה במכון התקנים הישראלי , בוגר קורס מפקחים  לביצוע עבודות פירוק אסבסט צמנט של משרד איכות הסביבה.

עקב קיומם של גגות אסבסט רבים והצורך בבצוע עבודות איטום על גבי גגות אלו, כמו גם שאלות רבות שמועלות בנושא על ידי לקוחות בעלי גגות אסבסט ישנים- בחרנו להציג מאמר זה באתרנו.

המאמר סוקר מספר אספקטים:

סכנות האסבסט כחומר מסרטן,

שימושים בחומר זה בענף הבניה,

סכנות בעבודה ותקנות החוק לעבודות פרוק גגות אסבסט,

איטום גגות אסבסט.

=====================

סכנות בריאותיות

האסבסט  מוגדר כאבק מזיק וכחומר מסוכן, והוכח כחומר מסרטן בבני אדם. האסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב של התפוררות משום שבמצב זה הוא משחרר סיבים לאוויר .

ההתפוררות יכולה להגרם כתוצאה מביצוע פעולות מאוד פשוטות של עבודה כגון : קידוח , ליטוש , ניסור ,חיתוך , השחזה שבירה ועוד . בפעולות אלו סיבי האסבסט מתנתקים מהחומר הצמנטי ומרחפים באוויר .

בנוסף קיימת גם תופעת איבוד חומר באופן טבעי כתוצאה משחיקה טבעית , שימוש לאורך זמן ארוך, פגעי מזג האוויר, התעייפות החומר ועוד, אך במקרים כאלה הוכח כי כמות שחרור הסיבים היא קטנה באופן משמעותי ביחס לפעולות היזומות שתוארו לעיל .

האסבסט הנו חומר מסרטן אשר עלול לגרום למחלות נשימה קשות שאינן ניתנות לריפוי. מחלות אלו מופיעות בד"כ לאחר תקופת חביון ארוכה שנעה בין מספר שנים ל 30 שנה ואף יותר, מרגע  החשיפה הראשונית .

חדירת סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום לשלוש מחלות:

אסבסטוזיס – מחלה הגורמת להצטמקות הרקמה הריאתית, לקוצר נשימה ולירידה בתפקוד הריאה.  המחלה מאופיינת על ידי ההצטמקות (פיברוזיס) של הרקמה הריאתית כתוצאה משאיפת סיבי אסבסט הנשארים בתוך הריאות. סימני המחלה מופיעים לראשונה כעבור 10 שנים לפחות מהחשיפה הראשונה, ובתנאי שהייתה חשיפה משמעותית לריכוזים גבוהים של סיבי אסבסט ובמשך מספר שנים.

סרטן הריאה –  מופיע בקשר לחשיפה תעסוקתית לאבק המכיל סיבי אסבסט.

מזוטליומה – סוג של סרטן הפוגע בקרום  הריאות, בקרום הבטן או בקרום הלב. תוקפת לאחר תקופת חביון ארוכה של 20-40 שנים מתחילת החשיפה.

אסבסט צמנט:

אסבסט-צמנט הנו חומר המורכב מתערובת של עד 10% סיבי אסבסט אשר כלוא במטריצה של מלט ומים.

את האסבסט צמנט ניתן למצוא במגוון רחב של שימושים כגון בקירוי מבני תעשייה ומבני חקלאות , ועוד.  בשנות ה – 60 שימש אסבסט-צמנט כחומר בניה למגוון רחב של שימושים: מבני מגורים שלמים ,לוחות שטוחים, לוחות גליים לכיסוי או איטום גגות וקירות, צינורות מים וביוב, מרזבים, ארובות, רעפים, כחומר בידוד , אדניות ,מיכלי מים ולעוד שימושים רבים אחרים.

נכון להיום ולאור המידע הקיים מוצרי אסבסט-צמנט מותרים לשימוש, והם אינם מהווים סכנה לבריאות כל עוד הנם במצב תקין ולא מתפורר, ואין מבצעים בהם עבודות ניסור, קידוח, ליטוש וכל עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר.

לפיכך אין הכרח להרחיק מן הבית מוצרים קיימים עשויי אסבסט-צמנט או להימצא במבנים עשויי אסבסט-צמנט, כל עוד האסבסט נמצא במצב תקין ואינו מתפורר.

דרכי טיפול ותחזוקה באסבסט-צמנט :

יש להימנע מפעולות שיוף, ליטוש, קידוח, ניסור, חיתוך והשחזה בכל המוצרים המכילים אסבסט-צמנט כיוון שפעולות אלה גורמות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר. אם יש הכרח לבצע פעולות אלה, יש להשתמש בכלים מתאימים שאינם מייצרים אבק דק ולנקוט בצעדים שימנעו חשיפה לסיבי אסבסט.

מומלץ לצבוע מוצרי אסבסט –צמנט במצב תקין בצבע המכיל דבק ועמיד בפני מים, במטרה  למזער אפשרות של שחרור סיבים לאוויר. אין לבצע הכנה מקדימה של פני השטח לצביעה משום שעבודות הכנה יגרמו לפיזור אבק אסבסט באויר.

מוצרי אסבסט-צמנט פגומים ומתפוררים עלולים לשחרר סיבי אסבסט מסוכנים לסביבה ויש לנקוט בצעדים הנדרשים כדי למנוע זאת ללא דיחוי. כאשר מתעורר הצורך לפרק מבנים עשויים אסבסט-צמנט, יש לפנות לועדה הטכנית לאבק מזיק , לקבל את אישורה ולפעול ע"פ הנחיותיה.

ביצוע עבודות אסבסט

במקרה שמתעורר הצורך בביצוע עבודת אסבסט, לרבות פירוק ופינוי לוחות אסבסט-צמנט, יש לפנות לקבלת אישור הועדה הטכנית לאבק מזיק ,בהתאם לתקנה 29 (ה)  לתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק) , תשמ"ד – 1984 בה נאמר כי : "לא יבצע אדם עבודת בניה באסבסט אלא באישור הועדה הטכנית".

בכל עבודה ששטחה עולה על 50 מ"ר, יש למנות מפקח בעל היתר לביצוע עבודות אסבסט מטעם הועדה, ולהגיש באמצעותו לאישור הועדה תוכנית מפורטת הכוללת תאור של עבודת האסבסט המבוקשת. יש לבצע בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות, לסלק את הפסולת לאתר מוסדר, ולשלוח לועדה דו"ח סופי לאחר יום העבודה.

הערות ואזהרות

 • אין הכרח לסלק מן הבית מוצרים קיימים עשויי אסבסט-צמנט. מבנים בנויים מאסבסט- צמנט, במצב שלם ולא שבור- מותרים לשימוש.  מוצרים ומבנים ישנים במצב שלם ולא מתפורר העשויים אסבסט-צמנט, והמצויים בביתכם ובקרבתכם מומלץ לצבוע בצבעי איטום המכילים דבק ועמידים בפני מים למניעת שחרור סיבים לאוויר.
 • הימנעו מפעולות שיוף, ליטוש, קידוח, ניסור, חיתוך והשחזה של מוצרים עשויי אסבסט כיוון שפעולות אלה גורמות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר.
 • בטרם תפנו מהבית מוצר פגום העשוי אסבסט-צמנט, יש להרטיבו ולהכניסו לשקית פלסטית אטומה היטב.
 • אם מתעורר חשד שקיים אסבסט במוצרים שונים, היעזרו במשווק המוצר, ביצרן ובמידת הצורך במשרד לאיכות הסביבה לצורך זיהוי וודאי. ברחבי העולם נהוג לסמן מוצרים המכילים אסבסט בסימן מיוחד ע"י האות האנגלית a.
 • במטרה לזהות באופן ודאי האם מוצר מכיל אסבסט, ניתן  לשלוח דגימה מהמוצר (דגימת צובר) אל מעבדה מוסמכת.
 • אם מתעורר הצורך לפרק מבנים עשויי אסבסט-צמנט יש לפעול לפי הנחיות הועדה הטכנית לאבק מזיק ולאחר קבלת אישורה.

הנחיות לפירוק ופינוי לוחות אסבסט-צמנט ששטחם אינו עולה על  – 50 מ"ר :

על פי החלטת הועדה הטכנית לאבק מזיק (מיום 6.1.03), נקבע כי עבודת בנייה באסבסט-צמנט הכוללת פירוק ופינוי של לוחות אסבסט- צמנט ששטחן אינו עולה על 50 מ"ר (כ- 20 לוחות אסבסט-צמנט), מותרת לביצוע ללא צורך במפקח/קבלן בעל היתר לביצוע עבודות אסבסט וללא צורך בביצוע בדיקות.

יש להדגיש כי הנחיות אלה מתייחסות אך ורק לפירוק ופינוי לוחות אסבסט-צמנט שלמים ותקינים ולא ללוחות אסבסט-צמנט שבורים/ מפוררים / שעברו שריפה וכדומה.

1.  לפני תחילת כל עבודת אסבסט-צמנט יש להצטייד בדברים הבאים:

*   מיגון נשימתי מתאים – מסיכת אף פה חד פעמית (נשמית) בעלת מסנן מסוג 3P. כל האנשים שיעסקו בפרוק האסבסט-צמנט, חייבים לחבוש את הנשמית בכל מהלך ביצוע עבודת האסבסט.

*   ניילון פוליאתילן עבה (0.15 מ"מ לפחות) לעטיפת לוחות האסבסט-צמנט.

*   בגדי עבודה חד פעמיים אשר עם סיום העבודה, יארזו יחד עם פסולת אסבסט-צמנט ויסולקו.

*   כלי עבודה מתאימים לפתיחה או לחיתוך ברגי אחיזה של הלוחות.

*   חגורת בטיחות או כל אמצעי הגנה אחר לבלימת נפילה בעבודה בגובה (שכן לרוב מדובר בעבודה על סולם, על גג ללא מעקה, על גג משופע או גג עשוי מחומר שביר).

2.  לפני תחילת כל עבודת אסבסט-צמנט נדרש לבצע מס` פעולות הכנה מקדימות הכוללות:

פינוי חפצים ניידים מאזור העבודה או לחילופין כיסוי חפצים ניידים ונייחים בניילון פוליאתילן

להגנה מפני אבק העלול להיווצר במהלך העבודה.

הרטבת לוחות האסבסט-צמנט במים (ללא אמצעי קיטור) בתוספת חומר משטח (כגון סבון), במטרה למזער את שחרור סיבי האסבסט במהלך העבודה.

יש לגדר את אזור הפרוק ולשלט את המקום בשלטים כגון "שהירות אבק מזיק", במטרה למנוע כניסה של אנשים לשטח בו מתבצעת עבודת האסבסט ולהרחיק אוכלוסיה מאזור העבודה ככ שניתן.

3.  פעולות בעת ביצוע העבודה של פירוק לוחות אסבסט-צמנט:

יש לפרוש על הרצפה יריעות פוליאתילן במטרה לקלוט שאריות אסבסט העלולות ליפול בעת הפירוק.

יש להימנע באופן מוחלט מחיתוך לוחות אסבסט-צמנט, השלכתם ארצה או שבירתם, דבר העלול

לגרום ליצירת אבק אסבסט.

יש להסיר את לוחות האסבסט-צמנט בשלמות על ידי שחרור או חיתוך הברגים המחברים את הלוחות באופן ידני בלבד וללא שימוש בכלי חיתוך חשמליים שעלולים לגרום נזק ללוחות ולשחרר סיבים  לאוויר.

במידה והגג שבור יש להימנע מדריכה ישירה עליו ולבצע פעולת פירוק מתחת ללוחות באמצעות פיגום תקני או במת הרמה.

4.  פעולות לאחר הסרת הלוחות:

הנחת הלוחות באופן זהיר על יריעות פוליאתילן הפרושות על גבי קרקע יציבה. רצוי להניח את הלוחות המפורקים על גבי שני קרשים כדי להקל על הרמת הלוחות.

עטיפת הלוחות בניילון פוליאתילן עבה (0.15 מ"מ לפחות) בשתי שכבות, איטום וסגירת האריזה בסרט  דביק, וסימון העטיפה בשלט אזהרה על נוכחות אסבסט על ידי הדבקה או כל אמצעי אחר.

שלט האזהרה יהיו בנוסח:

סכנה !! מכיל סיבי אסבסט !

הימנע מיצירת אבק

סכנת סרטן ומחלות דרכי הנשימה !

את השאריות שהצטברו על הקרקע יש להכניס לשקיות פוליאתילן כפולות, ולסמנן כאמור לעיל.

הערמת הלוחות העטופים לערמות והעמסתם באופן זהיר על גבי מכולה או משאית.

הערמת כל פסולת אסבסט-צמנט לרבות בגדי עבודה וניילונים ששימשו לכיסוי אזור העבודה על גבי אותה מכולה או משאית.

הובלת פסולת אסבסט-צמנט ארוזה לאתר הטמנת פסולת מורשה על פי כל דין.

לחילופין, אם הינך מתגורר בתחום רשות מקומית המפנה מבתי התושבים פסולת בניין, אנא פנה לרשות לקבלת הנחיות בדבר סילוק הפסולת ומעד פינויה.

איטום גגות אסבסט:

בטרם תחילת העבודה ובנוסף לנאמר לעיל, יש לנקוט באמצעי זהירות כדלקמן :

 • בטרם דריכה על משטח הגג ,חובה לבדוק את אגדי הגג כולל המרשים לשלמות ותקינות.
 • יש לנקוט בהוראות ובאמצעי זהירות מתאימים ונכונים לעבודות בגובה הכל לפי העניין.
 • בעבר כבר התרחשו מספר אסונות עקב הליכה ודריכה על גגות אסבסט לצורך בצוע עבודות איטום ותיקון. הליכה על גג אסבסט היא דבר מסוכן בפני עצמו משום שגגות אלו אינם אמורים לשאת משקל אדם. לפיכך יש להקפיד על השלבים שנאמרו לעיל. יש לוודא שהאדם העושה את העבודות אכן מאובטח וקשור ברתמות אבטחה מתאימות. בעת ההליכה על הגג יש לדרוך רק במקומות בהם קיימות תמיכות ואין לדרוך במרכזם של הלוחות.
 • בגגות ישנים, במיוחד במרפסות שבהן בוצעה הרחבה ואשר כוסו בגגות אסבסט- קיימים לעיתים לוחות אסבסט גליים דקים מהרגיל. לוחות מסוג זה קלים יותר לזיהוי משום שגודל הגל קטן יותר מהמקובל. אין לדרוך על גבי לוחות אלו בשום פנים ואופן !
 • לעיתים יש לבצע עבודה על גבי גג אסבסט ישן שחלקים ממנו כוסו עם לוחות פלסטיק גליים אשר נראים בדיוק כמו האסבסט. דריכה על לוח פלסטיק שכזה משמעותה נפילה ודאית ! לכן, לפני תחילת העבודות יש לודא שכל הלוחות המכסים את הגג הם אכן לוחות אסבסט ולא לוחות פלסטיק. במיוחד יש להזהר שבעתיים כאשר בוצעו עבודות הלבנה של גגות מסוג זה. במקרה שכזה לא ניתן לזהות בעין מהו לוח אסבסט ומהו לוח פלסטיק !

סדר העבודה:

1.   אין לאטום לוח סדוק ו/או שבור – חובה לפנותו בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה ולהחליף  אותו בלוח חדש ותקין.

2.   אין לטאטא , ו/או להבריש את לוח האסבסט בטרם הרטבתו במים  נקיים .

3.   ניקוי לוח האסבסט מחזזית, כתמי עובש וכדומה יש לבצע רק לאחר הרטבת הלוח. הניקוי יתבצע בעזרת מטאטא בתנועת קלות והמנעות מיצירת אבק.

4.   את פסולת החזזית שהוסרה מגג האסבסט יש לפנות בהתאם להוראות הועדה הטכנית לאבק מזיק, אל אתר פסולת מאושר .

5.  איטום הברגים  יתבצע בשני שלבים :  מריחת פריימר סביב השטח הנאטם , ומריחת חומר איטום פולאוריטני (כגון סיקפלקס FC11) סביב הבורג.

6.  במקרה שקיימים ברגים חלודים ניתן לצפות אותם בצבע מגן נגד חלודה , כדוגמת "המרייט" או שוה  ערך).  (אין למרוח פריימר של סיקפלקס על גבי ברגים המצופים בצבע מגן אלא רק על גבי האסבסט ,  בסמוך לבורג).

7.  במקרה שקיים מעבר רטיבות ברווחים שבין לוחות האסבסט, ניתן לבצע איטום כנ"ל בחומר מסוג סיקפלקס FC11 ועם חומר יסוד (פריימר) לפני הבצוע.  חומרי איטום פוליאוריטנים אחרים ניתנים לשימוש אף הם במידה והם מיושמים על גבי פריימר מתאים. חומרי אטימה אחרים כגון סיליקון, מסטיקים אקרילים וכדומה ואשר אינם מיושמים על גבי פריימר מתאים – אינם טובים לשימוש משום שיתנתקו מהתשתית לאחר זמן קצר יחסית.

ביצוע שכבת איטום להגנת גג האסבסט –  אינקפסולציה :

ביצוע הגנה להגנת גג אסבסט נועד בעיקר להקטין ולמנוע היווצרות  סיבי אסבסט  כתוצאה מהשימוש ופגעי הזמן ומזג האוויר .  שכבת ההגנה איננה נחוצה לשם איטום הלוחות משום שאלו אטומים ממילא, אך שכבה זו מספקת גם הלבנה (בידוד) ומסייעת רבות בהפחתת הטמפרטורה בתוך המבנה.

1.    יש להרטיב את לוחות האסבסט  כמתואר לעיל.

2.    חומר הצביעה הינו צבע אקרילי לבן בתוספת 30% חומר מלכד ( דבק פלסטי, דבק לטקס , ו/או חומר דומה ).  קיימים בשוק מספר רב של חומרי איטום וצביעה ובכל מקרה של שימוש בהם יש לוודא שהחומר אכן נאחז ונדבק היטב אל לוחות האסבסט. יריעות ביטומניות, יריעות PVC, או חומרים אחרים היוצרים ממברנה גמישה אינם יעילים למטרת ניטרול סיבי האסבסט ויש להמנע מהשימוש בהם. יוצאים מהכלל הנן ממברנות איטום בעלות חומר מקשר אשר נצמד היטב אל האסבסט ואיננו ניתק ממנו במקרה של תלישה בכוח.

3.    ניתן להתיז את החומר בעזרת מרסס גב ידני או ליישמו באמצעות מריחה במברשת ידנית לכיסוי מלא. בדרך כלל ידרשו שתיים או שלוש שכבות ליצירת שכבה בעלת גוון אחיד.

אנו מקווים שמאמר זה מסייע מעט יותר בהבנת הצורך בהגנה על גגות אסבסט, אופן בצוע איטום נכון והסכנות הבריאותיות הקשורות עם חומר זה. למידע מקיף בנושא זה ניתן לפנות לאתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה. חומר עזר לכתיבת מאמר זה נלקח מחוברת העזר לקורס מפקחים וקבלנים בעבודות אסבסט, בהוצאת המשרד לאיכות הסביבה .

לנוחיותך , ראה מפרט טכני ומאמר נוסף על איטום גגות קלים – מתכת, איסכורית, פח, אסבסט, עם חומרי איטום משחתיים.

למאמרים נוספים ראה מפרטי איטום ושיקום.

נשמח תמיד לסייע בהסברים ותשובות נוספות באמצעות פורום איטום ושיקום.

בברכה,

איטומן-
מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן