איטום גגות קלים – מתכת, איסכורית, פח, אסבסט, עם חומרי איטום משחתיים

במאמר זה נביא המלצות ומפרט טכני כללי לבצוע עבודות איטום של גגות קלים מסוגים שונים : גגות איסכורית, פח, מתכת, אסבסט, פלסטיק ועוד.

המפרט מתאים לעבודה עם חומרי אטימה משחתיים, המיושמים במריחה או בהתזה.

איטום גגות קלים עם חומרי אטימה משחתיים

בבואנו לבצע עבודת איטום של גגות קלים מכל הסוגים,  הכלל הראשון שכדאי לנו לאמץ הנו כלהלן:

על הגג להיות אטום לגמרי כבר בתום עבודות ההכנה.

אימרה זו נכונה כשלעצמה למגוון רחב של עבודות איטום. אך במקרה של גגות קלים היא נכונה שבעתיים משום שהשמטה באיכות של עבודות ההכנה תגרום כמעט בודאות לכשל של שכבת האיטום הראשית במקומות שלא טופלו קודם לכן.

לפיכך יש לגשת לעבודות האיטום מתוך הבנה שאת מרבית זמן העבודה נקדיש לפעולות ההכנה של השטח , בעוד שאת שכבות האיטום העליונות נבצע רק לאחר מכן, כאשר הגג הנו למעשה כבר אטום לגמרי, מלבד כמובן אותם ליקויים שאינם גלויים לעינינו.

הוראות בטיחות

עבודה על גגות מתועשים / קלים- מכל הסוגים, כרוכה תמיד בסיכון.

בעוד שעל גבי גגות בטון שטוחים אנו תמיד יודעים שאנו דורכים על קרקע יציבה, בגגות קלים מדובר על אשליה בלבד.  לעיתים הלוח שעליו נדרוך לא יהיה מעוגן כראוי, או שיהיה סדוק / שבור (כגון במקרה של גגות אסבסט) ולא נוכל לצפות זאת מראש.  הליכה על קצוות הגג אף היא מסוכנת משום שלעיתים לוחות הקירוי אינם מעוגנים כיאות בקצוות הגג או שכלל לא תוכננו לשאת משקל אדם, במיוחד כאשר מדובר על גגות ישנים.

על מנת להמנע מסיכונים מיותרים מומלץ תמיד לעבוד על גגות קלים מתועשים כשאנו חגורים עם ריתמת בטחון וחבל סנפלינג מתאים, אשר ימנעו נפילה אל הקרקע.  כמו כן מומלץ להלך רק על גבי המקומות שבהם ישנם עיגונים (ברגים) ולהשתדל שלא לדרוך במרכז לוחות הקירוי.

אמצעי נוסף להגנה מפני נפילהבעקבות שבירת לוח קירוי הנו עבודה מעל גבי משטח דריכה / לוח עץ. יחד עם זאת משטחי דריכה נוטים לעיתים להחליק במורד השיפוע של הגג  כך שיש לשקול זאת בהתאם לשיפוע של הגג הנתון.

האמור לעיל הנו בגדר המלצות כלליות וחלקיות, מפרי נסיוננו בלבד. להוראות בטיחות  מלאות יש לפנות אל המוסד לבטיחות וגיהות.

גגות אסבסט

בעבודה על גג אסבסט יש להקפיד על הוראות המשרד לאיכות הסביבה באשר לתקנות העבודה עם חומרים מסוכנים / מסרטנים – אסבסט. ראה בנושא זה את המאמר באתרנו על גגות אסבסט : סכנות , שימושים, דרכי פרוק, איטום  למידע מלא על סכנות האסבסט ניתן לגשת אל אתר האגודה לאיכות הסביבה.

חומרי אטימה

חומרי אטימה משחתיים אשר מתאימים לאיטום גגות מתועשים / קלים, הנם  חומרי אטימה אקרילים / פולימרים או חומרי אטימה פוליאוריטניים.

החומרים הפוליאוריטנים יקרים מעט יותר אך עדיפים באופן כללי על פני החומרים האקרילים / פולימרים.  אלו עמידים לחלוטין תחת תנאי מים עומדים, חזקים (נגד קריעה), עמידים מפני תקיפת כימיקלים ובעלי כושר היצמדות מצוין לתשתיות השונות – באמצעות חומרי יסוד יעודיים.

בגגות  בהם ישנן שלוליות או שיפועי גג לקויים (כתוצאה מכיפופים בפחים וכיוצ"ב)- יש לעבוד עם חומרי אטימה פוליאוריטנים בלבד.

על גבי גגות שאין בהם היקוויות מים ושלוליות ניתן לעבוד עם חומרי אטימה אקרילים / פולימרים, ללא כל חשש. כל החומרים נצמדים היטב אל התשתית ויוצרים ממברנה גמישה וחזקה על גבי כל השטח. חומרים מתאימים מסוג זה הנם כל החומרים האקרילים / פולימרים מן הדור המתקדם יותר- כגון "פוליגג סופר M", "מולטיגג", "מאסטרגג", "אינופז H2O" וכדומה.

המפרט המובא להלן מתאר בצוע עקרוני וכללי לאיטום גגות פח  / איסכורית עם חומרי איטום פוליאוריטנים משחתיים. שלבי העבודה עם חומרים אקרילים / פולימרים זהים בעיקרם לנאמר כאן. כל הדגשים במאמר מתאימים גם לבצוע איטום על גבי גגות אסבסט, פלסטיק ולוחות קירוי אחרים.

יש לעבוד תמיד על פי הוראות יצרני מערכות האיטום ולהשתמש בחומרים משלימים המומלצים על ידם בלבד. 

עבודות ההכנה

את עיקר הדגש בעבודות ההכנה יש לתת לדברים הבאים:

א.  איתור ואיטום מוקדי נזילות.

ב.  קיבוע לוחות הקירוי למקומן ומילוי חללים בין הלוחות , ליצירת תשתית הומוגנית ויציבה לצורך קבלת שכבת האיטום.

טיפול במוקדי חלודה ונקיון השטח-

1.   טיפול בחלודה.

יש לנקות חלודה מעל גבי לוחות הקירוי ומעל גבי הברגים, בכל המקומות הנחוצים. נקיון החלודה מתבצע באמצעות דיסק חשמלי עם מברשת פלדה ו/או באמצעים מכנים ידניים (נייר לטש / מברשת פלדה). לאחר הורדת החלודה יש לנקות את המקום המטופל מאבק החלודה באמצעות מטלית ספוגה בטרפנטין ו/או באמצעות מברשת יבשה.

יש לצפות חלקי פח פגועים עם חומר ממיר חלודה (טמבור או שו"ע).

2.  נקיון יסודי של כל שטח הגג באמצעות מים וסבון ומכונת שטיפה / צינור מים.

על גגות מתכת , פלסטיק, פח, איסכורית וכדומה נותרים לעיתים תכופות שרידי אבק על גבי הלוחות גם לאחר שטיפה באמצעות מכונת שטיפה. לפיכך במהלך השטיפה יש לנקות את הלוחות עם מטאטא בעל שער עדין ומי-סבון.    לאחר הייבוש יש לודא שהשטח נקי מאבק ופיח, באמצעות העברת כף היד על גבי לוחות הקירוי היבשים.

3.  נקיון החיבורים האפקיים והאנכיים בין לוחות הקירוי , בכל המקומות בהם ישנו רווח של מספר מילימטרים בין הלוחות.  חללים אלו ימולאו לאחר מכן עם מסטיק פוליאוריטני ולפיכך עליהם להיות נקיים.יש לנקות את האבק מבין הלוחות באמצעות מברשת. מקומות מלוכלכים מאוד יש לנקות בסמרטוט לח מהול במים או טרפנטין.

תיקונים , איטום חיבורים וברגים-

כל עבודות התיקונים עם המסטיק הפוליאוריטני המתוארות להלן,  מיועדות לצורך איטום ראשוני ולמטרת מילוי החללים ובלימת התזוזות בין לוחות הקירוי.

1.  יש לאטום את החיבורים בין הלוחות, במקומות בהם ישנם רווחים וחללים, באמצעות מסטיק פוליאוריטני.

יש לוודא שהמסטיק חודר אל המרווח בין הלוחות ואח"כ להחליק את המסטיק ולהדקו לקומו באמצעות אצבע שטבולה במי-סבון. החלקת המסטיק נועדה ליצירת משטח חלק שעליו יוכלו המים לזרום בחופשיות במורד השיפוע של הגג. כך שיש לדאוג לכך שלא תיווצרנה בליטות על גבי השטח.

המסטיק הפוליאוריטני , לאחר התקשותו, משמש כאמור גם כבולם זעזועים במרווחים בין הלוחות ומונע תזוזות אשר עלולות לגרום לקרעים בשכבת האיטום העליונה.  יש לוודא שכמות מספקת של המסטיק מוחדרת אל בין הלוחות כך שלאחר התקשותו לא יוכלו הלוחות לנוע בחופשיות.

על מנת להמנע מפגיעה בחומר האיטום בעודו טרי , יש לחלק את העבודה על הגג לחלקים / רצועות. אין להלך על לוחות קירוי אשר יש בינהם מסטיק טרי.

2. יש לאטום עם מסטיק כנ"ל את החיבורים בין הגג לקירות ולמעקות שמסביב השטח, בכל  המקומות הנחוצים.

3.   יש לחזק לוחות וברגים במקומות הנחוצים ו / או להחליפם.

4. במקומות אשר בהם ישנם קרעים או שברים בלוחות הקירוי יש לאטום עם מסטיק כנ"ל, כפעולת איטום וכיסוי ראשונית.

5. יש לאטום מוטות הברגה או ראשי ברגים במקומות אשר קיימים בהם מירווחים בני מספר מילימטרים. האיטום מתבצע עם מסטיק פוליאוריטני כנ"ל, כאשר לאחר היישום יש לעבד את  התיקון בצורת קונוס על מנת לאפשר למים לגלוש מטה ללא הפרעה, ובאופן שלא תתאפשר היקוות מים קטנה סביב מוט ההברגה / הבורג.

6.  חלקי פח ומתכת חדים אשר עלולים לחתוך את שכבת האיטום יש לקבע למקומם וללטש את הקצוות החדים באמצעות עם דיסק חשמלי.

========

עם סיום שלב זה יש להפסיק את העבודות ולאפשר למסטיק הפוליאוריטני להתייבש  במלואו, למשך 24 שעות לפחות. במקרה והמסטיק שיושם הנו עבה במיוחד (2-3 ס"מ) יש להמתין יום או יומיים נוספים עד להתקשותו המלאה.

========

איטום הגג

1.     התזה או מריחה של חומר יסוד יעודי על גבי כל שטח הגג. סוג שכבת היסוד הנו בד"כ אפוקסי בהתאם להוראות היצרן ומיושם בכמות של כ 250 גרם למ"ר. יש להמתין לייבוש מלא של חומר היסוד.

2.       כיסוי כל ראשי הברגים עם שכבה מקדימה אחת של חומר האיטום הראשי.

3.     כיסוי כל המקומות שבהם יושם מסטיק פוליאוריטני בשלבי ההכנה בשכבה מקדימה נוספת של חומר האיטום הראשי.  במקומות בהם היו קיימים מרווחים גדולים בין הלוחות יש להטביע רצועה של בד גאוטכני או ארג יעודי (המסופק ע"י היצרן) לתוך השכבה הראשונה וליישם מעליו אח"כ את השכבה השניה. [הערה: בעבודה עם החומרים הפויאוריטניים יש תמיד להקפיד שלא לבצע שכבות עבות מדי. במקרה הצורך יש לבצע את השכבה השניה רק ביום המחרת לאחר שהשכבה הראשונה התייבשה לגמרי].

   

בתמונה – מבט מקרוב על גג איסכורית עם חבישה על גבי חפיפות אורכיות

4.      מעל גבי קרעים וחורים אחרים שנאטמו קודם לכן עם מסטיק יש ליישם טיפול כנ"ל, עם בד גאוטכני ושתי שכבות מחומר האיטום הפוליאוריטני הראשי.  יש להמתין לייבוש מלא (בד"כ 24 שעות).

5.      איטום כל שטח הגג בשכבה ראשונה של חומר איטום פוליאוריטני , בעובי המומלץ ע"י היצרן. היישום יהיה באמצעות מריחה או התזה במכונה.  המתנה לייבוש (כ 24 שעות).

6.       איטום בשכבה שניה ואחרונה על גבי הנ"ל והשארתה לייבוש סופי.

סיכום והערות:

עובי השכבות המומלץ ע"י יצרני החומרים הפוליאוריטניים עומד על כ 1.5- 1.8 ק"ג למ"ר, לשתי השכבות.   בעבודה עם חומרים אקרילים / פולימרים תהליך העבודה הנו זהה בעיקרו כאשר עובי השכבות יכול להיות גדול יותר (2.0- 2.5 ק"ג למ"ר).

בעבודה עם חומרים פוליאוריטניים משחתיים אסור לבצע שכבות איטום עבות מדי. יישום שכבה עבה מדי בד"כ להיווצרות נפיחויות ובועות אויר.

אפשר ליישם שכבה עליונה נוספת של חוומר איטום פוליאוריטני "אליפטי" מעל גבי שכבות האיטום הראשיות, כהגנה נוספת מפני קרינת השמש והארכת חייה של מערכת האיטום.

נדגיש שוב כי יש תמיד לעקוב אחר המלצות הבצוע של יצרני החומרים ולהשתמש בחומרים משלימים מתוצרתם גם לשלבי ההכנה.

המפרט העקרוני שלעיל מתאר את כללי הבצוע ואת הדברים עליהם חובה לשים את הדגש.

עם בצוע קפדני של עבודות ההכנה תוכל מערכת איטום שכזו להחזיק מעמד שנים רבות, הן עם החומרים הפוליאוריטנים והן עם החומרים האקרילים / פולימרים.

לסקירת שיטות לאטימת גגות בטון ראה גם את המאמר על איטום גגות. מאמרים נוספים – במדור מפרטי איטום ושיקום.

שאלות והערות ניתן להפנות אל פורום איטום ושיקום ונשמח לסייע.

בברכה,

איטומן –
מומחי איטום ושיקום מבנים

(נכתב במקור ב- 2009. עודכן ב- אפריל 2016)

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן