איטום סדקים בקירות וביציקות בטון

מפרט טכני כללי עבור איטום סדקים, תיקון סדקים בקירות חיצונים:

מאמר זה בא לפרט באופן כללי מספר סוגי סדקים ואת אופן הטיפול בהם לשם מניעת מעבר רטיבות אל פנים המבנה.

לצרכי איטום  נגד רטיבות, ניתן להתייחס אל שלושה סוגים כלליים של סדקים:

1.  סדקי שערה דקיקים.  סדקים אלו קיימים בד"כ על גבי שכבת הטיח בלבד ואינם חוצים את כל עוביו של הקיר. סדקים אלו נגרמים כתוצאה  מבצוע לקוי של שלבי הטיוח (הכנה לקויה של התשתית, ערבוב לקוי של התערובת, יחסי תערובת לא מתאימים או אי בצוע אשפרה). סדקים אלו הנם חד-פעמיים אך הם מאפשרים מעבר רטיבות דרך שכבת הטיח אל תוך פנים המבנה.

2.  סדקים נימיים. סדקים אלו מעט יותר רחבים מסדקי השערה והם חוצים לעיתים את כל עוביו של הקיר גם אם אין הדבר גלוי לעין המתבונן. סדקים אלו יכולים להופיע בין הבלוקים, בבלוקים עצמם או אף ביציקות בטון.

3.  סדקים "עובדים". סדקים אלו הנם נימיים או רחבים יותר ויכולים להגיע לרוחב של מספר מילימטרים. סדקים מסוג זה יכולים להופיע בין הבלוקים עצמם בצורה "מדורגת", בין  חיבורי בלוקים לעמודים וחגורות בטון, בפינות מתחת ומעל חלונות ובחיבורים בין יציקות לבין אלמנטים אחרים במבנה. במקרים יותר חריגים נמצא סדקים מסוג זה גם ביציקות עצמן כתוצאה מבצוע לקוי של היציקה או השמטת בצועו של תפר-התפשטות.  הנפוצים ביותר הם סדקים בחיבורים יציקות בטון לבלוקים.

—————

מלבד במקרה של סדקי שערה בשכבות טיח, כל סוגי הסדקים האחרים מחייבים איטום נגד מעבר רטיבות באמצעות שימוש בחומרים גמישים שיגשרו על המשך תנועות ההתכווצות וההתפשטות של הסדקים.

איטום סדקים חיצוניים מחייב התייחסות לשלושה דברים עיקריים:

א.   איטום הסדקים עצמם כנגד מעבר רטיבות, באמצעות חומרים גמישים המסוגלים לעמוד בתזוזות ההתכווצות וההתפשטות של הסדק.

ב.   תיקון נוסף על גבי הקיר, לפני בצועה של שכבת הטיח,  על מנת להפחית את השפעת התזוזה של הסדק על שכבת הטיח שתיושם מעליו, במטרה למנוע סדיקה חוזרת בשכבת הטיח. תיקון זה מתבצע באמצעות "חבישה" צימנטית מעל גבי האזור הסדוק. (רצועת רשת אינטרגלס מוטבעת בתערובת צימנטית המועשרת בדבק לטקס SBR).

ג.    כיסוי חיצוני בצבע אוטם גמיש ורב עובי או ציפוי חיצוני אחר בעל גמישות.

סוג התיקון והאיטום יקבע בהתאם לסוג הסדק, רוחבו ואופיו, כפי שיפורט באופן כללי בהמשך.

סדקים קונסטרוקטיביים –יעוץ ממהנדס קונסטרוקטור מוסמך:

ליקויים בשלד המבנה (ה"קונסטרוקציה") הם מטבע הדברים עינינו של מהנדס-קונסטרוקטור.

לפיכך, מלבד במקרים של סדקי שערה או סדיקה קלה ואקראית, מומלץ תמיד להיוועץ עם מהנדס קונסטרוקטור על מנת לבחון את הסיבה לסדיקה.  במקרה הצורך, יתווה הקונסטרוקטור את הדרך המתאימה לטיפול בשלד המבנה. יש להדגיש כי מבחינת החוק רק מהנדס קונסטרוקטור מוסמך לטפל בליקויים ביסודות או בשלד המבנה.

ליקוי ביסודות ובשלד המבנה בא לידי ביטוי בהתרחשות סדקים ביציקות בטון, בסדיקה אלכסונית בקירות בלוקים, סדיקה בחיבורים בין קירות ותקרות, סדיקה בחיבורים בין קירות בלוקים ליציקות בטון (עמודים וקורות בטון)- ועוד.

תיקון ליקויים בשלד המבנה יכול לכלול שיטות וטכנולוגיות שונות כגון הזרקה של חומרים אפוקסים ליציקות בטון, חיזוקים של קירות ויציקות באמצעות מערכות מרוכבות (מבוססות אפוקסי), מתיחת וקשירת יסודות בשיטת "בטון דרוך", ועוד.    תיקוני סדקים מסוג זה הוא נושא בפני עצמו ומאמר זה כאמור מפרט את דרכי איטומם מהצב החיצוני של הקירות – כנגד חדירת רטיבות בלבד.

סדקי שערה:

סדקי שערה ניתנים לתיקון פשוט באמצעות חומרי תיקון סדקים שכיחים כגון שפכטל או מרק צימנטי המיועדים לשימוש חיצוני.    לאחר מכן מתבצעת אטימת הקיר כולו באמצעות צבע או גימור חיצוני אחר.

את שכבת הגימור ניתן לבצע מכל סוג שנבחר משום שלא קיים חשש להמשך הסדיקה. במקרה שקיים חשש שכזה, יש לצפות את הקירות החיצוניים עם צבע גמיש או ציפוי חיצוני אחר בעל כושר גמישות.

סדקים נימיים:

סדקים נימיים מטופלים באמצעות שני סוגי חומרים ובהתאם לרוחב הסדק, כלהלן:

סדקים דקים נאטמים באמצעות מרק אקרילי גמיש כשלב הכנה לפני ציפוי הקיר במערכת ציפוי גמישה.  יש להרחיב מעט את הסדקים ולהחדיר לתוכם את המרק הגמיש.  לאחר מכן ניתן ליישם ישירות מעל התיקון את שכבת הצבע או הציפוי הגמיש.

איטום סדקים עובדים, נימיים ואחרים:

סדקים עובדים, נימיים או רחבים יותר, מתנהגים כתפר התפשטות לכל דבר ויש להתייחס אליהם בהתאם.

סדקים מסוג זה נאטמים באמצעות חומרי אטימה (מסטיקים) פוליאוריטנים או מסטיקים על בסיס MS פולימר.

בנוסף לכך, על מנת להמנע מהיווצרות סדיקה בשכבת הטיח יש לבצע פעולות נוספות. שלבי התיקון והאיטום מפורטים להלן:

א.  יש להסיר את הטיח מצידי הסדק, כ 10 ס"מ מכל צד.

ב.  את הסדק עצמו יש להעמיק ולנקות מאבק וחלקים רופפים.

ג.  מריחת חומר יסוד יעודי בדפנות הסדק.

ד.  איטום הסדק עם מסטיק פוליאוריטני או מסטיק פולימר MS.

ה. חבישה מעל גבי הנ"ל עם רצועה של רשת אינטרגלס המוטבעת בתוך תערובת צימנטית מועשרת

עם דבק לטקס SBR. (מלט וחול 2:1 ו 50 אחוז דבק מכמות המים של התערובת).

ו.   לאחר הייבוש- בצוע טיח מעל גבי הנ"ל בתוספת דבק לטקס SBR בשעור של כ 5-10 אחוזים.

ז.  החלקה סופית בשפכטל חיצוני וצביעה בצבע גמיש בעובי מספק.

סדקים בתוספות בניה, תפרי התפשטות:

סדקים שנוצרים בין תוספות בניה בהם תוספת הבניה נתמכת ע"י יסוד נפרד, נחשבים לתפרי התפשטות לכל דבר.  אי תכנונו או אי בצועו של תפר התפשטות יעודי הוא למעשה הגורם להיווצרות סדיקה בין המבנים.

תפרים / סדקים מסוג זה מחייבים איטום במסטיק גמיש, על פי המאמר על איטום תפרי התפשטות.

הסדקים ימשיכו לנוע גם בעתיד ואין כל דרך מעשית למנוע זאת.  הטיפול המקובל הנו לאטום את הסדקים מהצד החיצוני באמצעות מסטיק גמיש ובמקרה הצורך לכסות את התיקון עם כיסוי פח או כיסוי נחושת מתאים.  (בפנים המבנה ניתן להסתיר את הסדיקה באמצעות כיסוי בלוח גבס ואמצעים נוספים אחרים).

———————-

האמור לעיל מהווה הסבר כללי בלבד על דרכי איטום של סדקים בקירות חיצונים, למניעת מעבר רטיבות פנימה.

מאמרים נוספים בענין שיקום חזיתות מבנים ואיטום קירות חיצוניים ניתן למצוא במדור מפרטי איטום ושיקום.

לאיטום קירות חוץ בעלי ציפוי טיח, שפריץ צימנטי שאינו צבוע, או בטון חשוף- ראה גם את המאמר על איטום קירות חיצונים בחומר איטום שקוף מסוג סילוקסן.

למידע טכני ותדרוך מפורט יותר ניתן תמיד לפנות אל פורום איטום ושיקום ונשמח לעזור.

בהצלחה,

איטומן –
מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן