איטום בתים צמודי קרקע – מרפסות, שבילים, מפתנים

דירות גן ובתים צמודי קרקע סובלים לעיתים תכופות מבעיות רטיבות קשות בנקודות המפגש בין הבתים לבין הקרקע ובנקודות המפגש בין הבתים לבין יציקות בטון חיצוניות ומשטחים מרוצפים שונים – בגינות ובחצרות. 

מרפסות , שבילי בטון, מדרגות , מפתני כניסה ומשטחים מרוצפים אשר מונחים על גבי הקרקע, מתפקדים כגופים מוליכי-רטיבות. גופים אלו סופחים אליהם רטיבות מהקרקע ומוליכים אותה אל תוך הקירות הפנימיים של הבית.

התוצאה הבלתי נמנעת  היא קילופי צבע ומפגעי רטיבות בקירות הפנימיים של הבתים, במיוחד בתחתיות הקירות-  מעל אזור הפנלים. סימני רטיבות בצידי משקופי פתחי היציאה של הבתים, הם סממן שכיח נוסף המצביע על ליקויי איטום מסוג זה.

את כל התופעות הללו ניתן לחזות ולמנוע מראש באמצעות תכנון ובצוע נכון בעת שלבי הבניה.

באופן תמוה למדי כשלים שכאלו שכיחים  מאוד דוקא בבניה החדשה של בתים צמודי קרקע ודירות גן.   ברוב מהמקרים מדובר דוקא על כשל בתכנון האיטום של אותם חלקי מבנה חיצוניים אשר באים במגע עם הקרקע.  במקרים אחרים, שכיחים אף הם, מבוצעות תוספות ריצוף שונות באופן עצמאי ע"י בעלי הבתים , ללא תכנון כלל.

בתמונה : ביצוע תיקוני איטום סביב משטח מרוצף בבית צמוד קרקע.

בעיות רטיבות מסוג זה מחייבות תמיד בצוע של עבודות תיקון יקרות.  עבודות התיקונים תמיד תהיינה כרוכות בפרוק תשתיות :  פרוק ריצופים במרפסות , שבילים ומשטחים מרוצפים המונחים על גבי הקרקע, פרוק חיפויים ושיש במפתני-כניסה , פרוק מדרגות, ויטרינות בפתחי היציאה אל הגינות, בצוע חפירות- ועוד.

לעיתים, במקרים חמורים עוד יותר, אף אין מנוס מבצוע עבודות איטום "שליליות" (מבפנים המבנה), אשר כרוכות בהרס של תשתיות פנימיות נוספות (כגון חלקי ריצוף פנימי, טיח, צבע וכדומה).

על מנת להמנע מבעיות אלו מלכתחילה ולהמנע מן הצורך בבצוע תיקוני איטום יקרים, חוזרים ונשנים, להלן מספר כללים בסיסיים שיש להבין אותם בעת איטום בתים צמודי קרקע.

איטום בתים צמודי קרקע –  שלושה כללי יסוד

בראייה כוללת ורחבה של איטום מבנה צמוד קרקע, ניתן לבודד שלושה כללי איטום עקרוניים ומנחים, שעלינו לציית להם.

מומלץ מאוד להעמיד כללים מנחים אלו מול עיננו בשלב התכנון ובמהלך הבניה עצמה, ולוודא שהדברים מתבצעים על פיהם , כשורה.     ואלו הם :

1.    כל חלקי המבנה הבאים במגע עם הקרקע, חייבים להיות אטומים.

יסודות המבנה , רצפה וקירות הנמצאים במגע עם הקרקע, נאטמים לפיכך דרך קבע בעת בנייתו של שלד המבנה המרכזי.   איטום הקירות מתבצע עד מעבר לגובה העתידי של האדמה הגננית ובטרם תחילת הטיוח של הקירות החיצוניים.

בתמונה : איטום יסודות וחלקי מבנה הבאים במגע ישיר עם הקרקע.

כלל זה הנו גורף והנו מיושם באופן שגרתי כחלק מתהליך בנייתו של שלד המבנה. אם היה כלל זה מובן במלואו- בראייה כוללת של כל חלקי המבנה, למעשה לא היו מתרחשות בעיות רטיבות כלל.

אלא שקיימות אי הבנות באשר לחוקיות הגורפת של כלל זה , כפי שיובהר בהמשך.

2.   יש לבצע הפרדה ואיטום בין ריצופים חיצוניים לבין המבנה.

משטחים מרוצפים, מרפסות, שבילים מרוצפים ומפתני כניסה – יש לאטום תחת הריצוף בדיוק באותו האופן בו מתבצע איטום מרפסות בקומות מגורים.

כבכל מרפסת חיצונית, מצע המילוי אשר תחת הריצוף נרטב בסופו של דבר ממי הגשמים. לפיכך חובה לדאוג לבצוע איטום והפרדה בינו לבין קירות המבנה.  במיוחד יש לבצע יציקת סף הפרדה אטום תחת פתחי היציאה (דלתות, ויטרינות) על מנת למנוע מגע ישיר בין מצע המילוי הרטוב אשר מתחת לריצוף החיצוני, לבין מצע המילוי היבש אשר מתחת לריצוף הפנימי של הבית. (ראה שרטוט מצורף מטה).

אי בצוע הפרדה אטומה בין הריצוף החיצוני לפנימי תחת פתחי בתים צמודי קרקע הנו הגורם העיקרי לנזקי רטיבות קשים ביותר (!).  רטיבות שחודרת אל מתחת לריצוף הפנימי של בית המגורים ואשר איננה מתגלה במועד, גורמת לנזקים בלתי הפיכים בחלל המגורים כאשר במרבית המקרים אין מנוס מפרוק הריצוף הפנימי והחלפת מצע המילוי שנרטב כתוצאה מכך.   נזק שכזה נמדד לעיתים בעשרות אלפי שקלים והיה יכול להמנע באמצעות איטום והפרדה מלאה בין ריצופים חיצוניים לבין בית המגורים.

אין להסתפק באיטום מקומי של נקודת המפגש בלבד, בין ריצופים חיצוניים לבין בתי המגורים, ויש לבצע איטום מלא של תשתית הבטון אשר תחת הריצוף, למניעת מעבר רטיבות קאפילארי אל תוך המבנה- דרך יציקת הבטון.

על מנת להסיר ספק- יש להדגיש ולאמר כי מפתני כניסה ומדרגות בכניסה לבית המגורים נחשבים אף הם כמשטח מרוצף לכל דבר וענין, גם כאשר ריצוף האריחים או ספי השיש מתבצע בהדבקה ישירה על גבי הבטון (ללא חומר מילוי).

איטומים מסוג זה נהוג לבצע עם חומרי איטום ביטומנים משחתיים, משום נוחיות היישום (ראה מאמר על איטום מרפסות או גגות מרוצפים בחומרי איטום ביטומנים משחתיים), אך ניתן לבצע את האיטום גם עם חומרים צימנטים או עם יריעות ביטומניות.

בתרשים : איטום משטח מרוצף חיצוני והפרדה מלאה בין שכבת הריצוף החיצונית אל המבנה.

בתמונה : תיקוני איטום לבצוע הפרדה מלאה בין הריצוף החיצוני לבין נקודת המפגש

עם הקירות ועם הריצוף הפנימי של הבית, תחת פתח היציאה לחצר.

3.  יציקות בטון חיצוניות המונחות על הקרקע חייבות להיות אטומות או מופרדות מן המבנה.

כלל זה מופר בעקביות והנו הכלל ה"מפוספס" ביותר בתחום בניה צמודת קרקע.

יציקות בטון אשר מונחות על הקרקע סופחות רטיבות מהקרקע ומעבירות אותן הלאה – אל תוך המבנה. יש לראות יציקות אלו כאילו הן חלק בלתי נפרד מהקרקע. הפרה של כלל זה היא למעשה תולדה של הפרת הכלל הראשון והגורף שלעיל האומר כי "כל חלקי המבנה הבאים במגע עם הקרקע- חייבים להיות אטומים".

דהיינו, על מנת למנוע מעבר רטיבות קפילארית דרך יציקות חיצוניות בחצר הבית, יש לאטום אותן, או לחילופין- לבצע הפרדה מלאה בינן לבין המבנה.

יציקות חיצוניות של שבילים, מרפסות , גרמי מדרגות, מפתני כניסה – נוצקים בד"כ בנפרד, לאחר הקמת שלד המבנה המרכזי.  בקו התפר הזה, שבין סיום איטום המבנה המרכזי לבין המשך עבודות היציקה של משטחים חיצוניים שונים סביב הבית, מתרחשים לעיתים תכופות כשלים ואלו גורמים לבעיות רטיבות בהמשך.  דוגמא שכיחה לכך ניתן לראות בתרשים המצורף.

בתרשים : ליקוי איטום טיפוסי , בית צמוד קרקע. המשטח המרוצף החיצוני ויסודות המבנה נאטמו כראוי. חדירת הרטיבות מתרחשת כתוצאה מאי בצוע איטום תחת יציקת הבטון או לחילופין- אי בצוע הפרדה בינה לבין הבית.

ניתן להמנע ממצב זה באמצעות בצוע של אחד מהדברים הבאים-

א.      ניתן לבצע איטום להפרדה בין היציקה והמבנה, עם חומר אטימה צימנטי משחתי.

האיטום מתבצע בשתיים-שלוש שכבות על גבי הבטון באזור אליו אמורה להתחבר היציקה- בטרם יציקתה.  (יש לקבל את אישורו של קונסטרוקטור המבנה לפני בצוע הפרדה מסוג זה).

ב.      ניתן לבצע איטום מלא תחת המשטח באמצעות יריעות ביטומניות.

בטרם בצוע איטום שכזה יהיה צורך לבצע שכבת מצע של בטון-רזה, על פי הוראות הקונסטרוקטור ובהתאם לסוג הקרקע.

ג.       ניתן להוסיף מוספי איטום לתערובת של יציקת הבטון עצמה ובכך להפוך אותה אטומה לגמרי כך שלא תוכל לספוח רטיבות.

מוספי איטום לבטון

אי אפשר שלא להזכיר בנקודה זו את חשיבותם של מוספי איטום לבטון.

קיימים בשוק מוספי איטום נוזליים ו/או אבקתיים אשר ניתן להוסיף אותם לתערובת הבטון ולקבל יציקה אטומה לחלוטין. מוספים אלו ניתנים להוספה למערבל הבטון באתר הבניה עצמו או במפעל הבטון. עלותם לגמרי שולית – ביחס לתועלת שהם מפיקים.

בעלי בתים , קבלנים, מהנדסים ומתכננים, פשוט לא עושים שימוש מספיק במוספים אלו. לעיתים נובע הדבר מחוסר ידע בנושא ,לעיתים כתוצאה מעצלנות הקבלן המבצע, או מתוך הרצון לחסוך בעלויות הבניה.

להלן דוגמא ל"חסכון" שכזה :

יציקת מרפסת או משטח מרוצף בחצר, בגודל של 10 מ"ר ובעובי של כ 15 ס"מ, דורשת 1.5 קוב בטון.  עלות הבטון – כ 500 ש"ח (ואף פחות מכך, בהתאם לכמות המוזמנת לאתר).

לתערובת זו יש להוסיף מוסף לאיטום בשעור של כ 3 אחוז ממשקל המלט שבתערובת. עלות ממוצעת :     200 ש"ח.  זה אכן נשמע הרבה- ביחס למחיר הבטון .  אך מהם 200 ש"ח לעומת אלפי השקלים שידרשו לבצוע תיקוני איטום במקרה של חדירת רטיבות ?…

איטום בית צמוד קרקע, דירת גן – סיכום

בעת בניה של בית צמוד קרקע או דירת גן יש להקפיד היטב על הכלל המנחה שבו על כל חלקי המבנה הבאים במגע עם הקרקע- להיות אטומים. יש לדאוג שלא יהיה מגע ישיר בין הבית לבין  רטיבות שתמיד קיימת תחת ריצופים חיצוניים.  לכך יש להוסיף את הצורך בהפרדת המבנה מיציקות בטון בלתי אטומות אשר מונחות על גבי הקרקע.

למאמרים נוספים בתחום ראה את מדור מפרטי איטום ושיקום.

שאלות בכל נושא ניתן להפנות אל פורום איטום ושיקום מבנים ונשמח תמיד לעזור.

בברכה,

איטומן –
מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן