איטום חלונות

איטום חלונות:

הופעת כתמי רטיבות סביב חלונות הינה שכיחה ומטרידה רבים.   במאמר זה נבודד ונפרט את הסיבות לתופעה וננסה לספק פתרונות מתאימים.

מספר המוקדים מהם יכולה להתרחש חדירת הרטיבות הנם רבים. מלאכת איטום זו דורשת סבלנות והתבוננות יסודית על כל הפרטים ה"קטנים" , כפי שיפורט בהמשך.

את נושא הטיפול ברטיבות בסביבת חלונות ניתן לחלק לשלושה תחומים:

התחום הראשון –    רטיבות שמקורה בסביבת החלון (עבודות איטום).

התחום  השני –       רטיבות שמקורה בפגם בחלונות עצמן או באופן הרכבתן (עבודות אלומיניום).

התחום השלישי-     רטיבות שמקורה בקונדנסציה / עיבוי (עבודות בידוד).

להלן פרוט שלושת תחומים אלו ואופני הטיפול.

תחום ראשון – רטיבות שמקורה בסביבת החלון.

תופעה זו נגרמת בדרך כלל מהסיבות הבאות:

  1. איטום לקוי בין המשקופים לקירות.
  2. מעבר רטיבות מהקירות אשר סביב החלון כתוצאה מספיגה או סדיקה.
  3. מעבר רטיבות מתחת ומסביב לאדן החלון.
  4. אין פתחי ניקוז ליציאת המים במשקופים התחתונים.
  5. איטום לקוי סביב ברגים במסילות התחתונות ובמשקופים.
  6. איטום לקוי בחיבורים הפינתיים בין המשקוף התחתון למשקופים האנכיים.
  7. חורים וקידוחים שהושארו פתוחים במשקופים החיצונים.
  8. ספיגת רטיבות באדן החלון (סף האבן או השיש).
  9. בחלונות כיס – בנוסף לכל המפורט לעיל : אין שיפועים ו/או איטום נכון בכיס.

1.   איטום בין המשקופים לקירות.

בעלי המקצוע המרכיבים את החלונות משתמשים כמעט תמיד בחמרי איטום סיליקונים או אקרילים. חמרים אלו נצמדים היטב לאלומיניום אך אינם נצמדים מספיק טוב אל הקירות במיוחד כאשר מדובר בקירות המחופים בטיח ,בטון או צבע.  עם הזמן מתנתקים חמרי איטום אלו מהקירות וברווח שנוצר חודרת הרטיבות אל תוך הקירות.

הפתרון הנו לבצע איטום זה בחמרי איטום פוליאוריטנים כגון סיקפלקס FC11 וסיקפלקס PRO. חמרים אלו משווקים עם חומר יסוד (מעין דבק נוזלי) אשר מוספג אל הקירות לפני בצוע האיטום.

אחיזת החומר חזקה והאיטום יחזיק לעשרות שנים.

במידה וקיים צבע על גבי הקירות יש להסיר את הצבע במקומות שעליהן יבוא חומר האיטום שכן הצבע אינו מסוגל לשאת את חומר האיטום ואת הלחץ המופעל עליו בעת תזוזות המשקופים וצפוי להתקלף ולהתלש מהקיר במוקדם או במאוחר.

לאטימה ארוכת טווח יש להסיר כל איטום סיליקוני ישן. איטום פוליאוריטני שמתבצע על גבי חמרי אטימה סיליקונים קודמים לא יוכל להחזיק מעמד לשנים ארוכות משום שיהיה תלוי באחיזתו של החומר הסיליקוני בקירות ומשום שלא יהיה עבה מספיק.

2.   מעבר רטיבות מהקירות.

יש לבדוק במבט מקרוב את הימצאותם של סדקים נימיים בקירות החיצונים סביב החלונות. סדקים נימיים קשים לאיתור במקרים רבים, במיוחד כאשר מדובר בקירות המצופים בשפריץ צימנטי. יש להתבונן בקפדנות ובמספר זויות הסתכלות – במיוחד באזורים הסמוכים למיקום הרטיבות שבתוך המבנה. ברוב המקרים יתגלה סדק או סדקים זעירים ממש בסמוך לאזור הפגוע. סדקים אפקיים נפוצים במיוחד בהמשך הקו האפקי של המשקוף התחתון של החלון משום שבאזור זה קיימת חגורת בטון אשר חיבורה אל הבלוקים שבקירות מועד תמיד לסדיקה.

בנוסף לאיטום הסדקים יש לאטום את כל שטח הקיר לפחות למרחק של כ 50 ס"מ מהמשקופים. האיטום מתבצע על פי סוג החיפוי החיצוני הקיים בקירות. במקרה של קירות חשופים או המחופים טיח או שפריץ צימנטי- יתבצע האיטום באמצעות הספגת השטח בחומר אטימה שקוף מסוג פוליסילוקסן.    במקרים אחרים אשר בהם קיים צבע חיצוני או ציפוי אקרילי כלשהו יש לבצע אטימה של הסדקים ולאחר מכן לצפות את השטח בשתי שכבות צבע נוספות.

סדקים רחבים יש לפתוח ולמלא בחומר אטימה מסוג סיקפלקס כנ"ל. סדקים נימיים או סדקי שערה יש לאטום  במרק גמיש המיועד לקירות חוץ.  במידה והסדקים ממש זעירים ("סדקי שערה" ) ניתן למלא אותם בצבע עצמו או בחומר השקוף (הסילוקסן).

בקירות המחופים באבן או שייש – יש לאטום מישקים (פוגות) ברובע אקרילית ואחר כך להספיג את שטח הקיר בסילוקסן.

כהערת אגב יש לציין כי רטיבות אשר נספגת בקירות לא-אטומים יכולה לעקוף את האיטום הפוליאוריטני אשר מסביב למשקופים ולחדור פנימה אל תוך הבית. כך שאין להקל ראש בסעיף זה מתוך הנחה שאיטום המשקופים יעשה עבורנו את העבודה.

3.   מעבר רטיבות מתחת ומסביב לאדן החלון.

אדן החלון הינו אותו לוח שיש (או אבן, או מוזאיקה) אשר עליו יושב החלון.

האדן מחוברת אל הקיר באמצעות טיט או תערובת מלט וחול + דבק אקרילי. כאשר תערובת זו איננה

אטומה היא גורמת למעבר רטיבות אל תוך החלק הפנימי של הבית.   אזור החיבור התחתון הזה,בין האדן לקיר הנו גם מועד לסדיקה קלה אשר הרטיבות יכולה לעבור דרכה.

את אטימתו של קטע זה מומלץ לבצע באמצעות חומר פוליאוריטני גמיש מסוג סיקפלקס FC11 + פריימר / חומר יסוד, המתואר לעיל.

בנוסף יש לאטום את האדן בכל שאר המקומות בהן האדן נושקת אל הקירות. איטום זה ניתן לבצע בסיקפלקס כנ"ל או לחילופין ברובע אקרילית.

אחדים מהאדנים עשויים ממספר לוחות שייש או ממספר לוחות אבן הצמודות זו לזו. ברווח בינהם ("פוגות") יכולים מי הגשמים לחלחל אל תוך קירות הבית.  יש לאטום רווחים אלו ברובע אקרילית. בכל המקומות בהם קיים מילוי רובע ישן יש להסירו לפני המילוי מחדש. אין לכסות מילוי ישן במילוי חדש משום שעובי המילוי לא יהיה מספק והחומר ינשור ממקומו לאחר זמן קצר.

במקרים בהם אדן החלון עשויה מחמרים צימנטים סופגניים כגון מוזאיקה, בטון או אבן- תיתכן ספיחת רטיבות אל תוך האדן.    הפתרון הנו להספיג את האדן בחומר איטום שקוף מסוג סילוקסן או בסילר שקוף המקנה מראה "רטוב" יותר.

יש לציין כי תכנון נכון של חלונות כולל את איטום השטח המיועד למיקומה של אדן החלון- בטרם ההרכבה. האיטום מתבצע באמצעות חומר איטום צימנטי. בנוסף אמור להיות "אף מים" בתחתית האדן. בנוסף יש לבדוק את קיומו של"אף-מים" בחלק התחתון של הסף.  ("אף מים" הנו חריץ או בליטה לאורך האדן אשר תפקידה למנוע ממי הגשמים לגלוש מהסף אל כיוון הקיר של הבית. מי הגשמים הניגרים על הסף יעצרו במגרעת/חריץ זה ויטפטפו כלפי מטה).

4.   פתחי ניקוז ליציאת המים.

פתחי הניקוז הנם פתחים מלבניים או עגולים שנועדו לאפשר למים הניגרים מטה, לצאת החוצה מהמסילה.  כאשר פתחים אלו סתומים או שאינם קיימים כלל, תתמלא המסילה במי הגשמים והמים יחדרו אל תוך הבית.

במידה והפתחים סתומים בלכלוך יש לנקות אותם. במידה ולא בוצעו פתחי ניקוז כלל, או במידה והפתחים מעטים או קטנים מדי- יש לקדוח קדחים מתאימים באמצעות מקדחה.

בחלונות הזזה קיימות שתי מסילות תחתונות שעליהן מורכבים החלונות. יש להתבונן על המסילות התחתונות ולודא שקיימים פתחי ניקוז בין המסילות עצמן ומהמסילה החיצונית-כלפי חוץ. במקרים רבים מתבצעים פתחי ניקוז רק במסילה החיצונית והמים נלכדים מאחורי המסילה הפנימית ללא אפשרות ניקוז החוצה.

שתי אזהרות לענין פתחי ניקוז בחלונות מהדור החדש:

במספר חלונות מהדור החדש בנויה מחיצה כפולה בין המסילות. במידה וקיימת מחיצה כפולה (שתי לוחות אלומניום הדבוקים זה לזה) אין לקדוח פתחי ניקוז כלל משום שהמים יעברו ברווח בין המחיצות ויחלחלו כלפי מטה.  בכל מקרה של ספק בנושא זה – יש לקרוא לאיש אלומיניום או לאיש איטום.

בשנים האחרונות חדרו לשוק חלונות מודרנים אשר בהם מסילות הניקוז של המים הן נסתרות לעין: המים גולשים לתעלות בקרקעית המסילות ומשם יוצאות החוצה דרך פתחים מלבניים אשר ממוקמים בחלק החיצוני של המשקוף התחתון.  אין לקדוח חורים במסילות מסוג זה.   בכל מקרה של ספק בענין זה יש לפנות אל איש אלומניום לתיקון הבעיה.     (בהמשך המאמר יתואר ביצוע של בדיקת הצפה אשר באמצעותה נוכל לדעת באם תעלות פנימיות אלו הן המקור לבעית הרטיבות).

5.   איטום סביב ברגים במשקופים ובמסילות.

בחלק מסוגי החלונות והמשקופים ניתן להבחין בברגים אשר מחברים את המשקופים אל הקירות (בצדדים) ואל הקרקעית (בתחתית). במידה והמסילות התחתונות של החלון הנן מהסוג הנשלף ממקומו- יש להסירן ולבדוק באם קיימים מתחתן ברגים אשר מחזקים את המשקוף התחתון אל אדן החלון.

יש לאטום את כל  ראשי הברגים באמצעות חומר איטום פוליאוריטני מסוג סיקפלקס FC11. לפני היישום יש לנקות את השטח באמצעות מטלית ספוגה בטרפנטין. אין צורך במריחת פריימר באזורים אלה.

הברגים החשובים ביותר לאטימה הנם, כמובן, אלו שבקרקעית. אך גם ברגים במשקופים האנכיים ובמשקוף העליון חייבים באיטום.

6.   איטום לקוי בחיבורים פינתיים.

יש לאטום בסיקפלקס כנ"ל את החיבורים בין המשקוף התחתון למשקופים הצדדיים, האנכיים. לעיתים תכופות אזור זה לא נאטם כראוי על ידי אנשי האלומניום ומים אשר עוברים במסילה התחתונה יכולים לצאת מהפינות אל תוך הקירות הסמוכים.  יש לנקות את השטח היטב מאבק ולכלוך באמצעות מטלית לחה בטרפנטין. אין לבצע פריימר לסיקפלקס באזורים אלו.

7.   חורים וקדחים חשופים.

לעיתים ניתן בקידוחים וחורים שהתבצעו כהכנות להכנסת ברגים. לעיתים מכוסים חורים אלו במכסי פלסטיק אשר אינם אטומים דיים.   יש לאטום את כל הפתחים הללו בכל המשקופים. האיטום יכול להתבצע בחומר איטום מסוג סיקפלקס כנ"ל או בחמרים אחרים, ובלבד שהשטח ינוקה היטב לפני הבצוע.          יש להזהר ולהמנע מסתימת פתחי-ניקוז במסילות התחתונות !

8.  ספיגת רטיבות באדן החלון עצמה.

אדן חלון עשויה לרוב מחומרים סופגים / פורוזיביים, כגון מוזאיקה, לוח אבן או שייש, בטון וכדומה. כאשר מי הגשמים נספגים אל עומק האדן עוברת הרטיבות הלאה אל תוך הקירות המקיפים אותה. התופעה גורמת לנדידה קפילארית של רטיבות אל תוך הקירות עצמן, לרוחב האדן או בקצוות.

על מנת לפתור בעיה זו קיימים כיום בשוק חומרי אטימה שקופים אשר ניתן למרוח אותם על כל שטח האבן (גם בחלק התחתון הבולא כלפי חוץ). יש לבצע עבודות אלו עם חומרי אטימה שקופים על בסיס סילוקסן . לחילופין ניתן לאטום את האדן עם סילרים מסוגים שונים, אשר מקנים לאדן מראה "רטוב" ומשאירים מעין שכבת לכה על גבי האדן. לפני השימוש בסילרים למיניהם יש להיוועץ עם היצרן ובשני המקרים , עם שני החמרים, מומלץ תחילה לבצע ניסוי במקום נסתר כלשהו על מנת לראות אם או כיצד משתנה הגוון של השטח.

בנושא זה יש להוסיף ולאמר כי סף חלון אמור להיות מיושם (מודבק) על גבי משטח אטום היטב- מלכתחילה. בבניה חדשה אוטמים את השטח עם חומרים צימנטים משחתיים – עוד לפני הדבקת האבן. אך ברוב הדירות הישנות לא קיים איטום כלל איטום שכזה כך שהפתרון המומלץ לעיל הנו המקובל.

9.   איטום חלונות כיס.

כל הסעיפים שלעיל נכונים גם לבעיות רטיבות ונזילות מחלונות כיס.

ואולם חלונות כיס הנם הבעיתיים ביותר לאטימה כבר מאופן תיכנונם במיוחד כאשר הותקנו שלא כראוי מלכתחילה.

לחלונות כיס מספר בעיות אופיניות נוספות אשר מפורטות להלן.

סדקים בקירות:

מכיוון שעובי הקירות מוקטן לצורך יצירת ה"כיס" קיימים תמיד סדקים בקירות החיצונים סביב אזור הכיס. סדקים אלו מעבירים רטיבות אל צידו הפנימי של הקיר ואל תוך הבית.

כיסים לא אטומים:

כאשר מים חודרים אל תוך הכיס (כתוצאה מגשם חזק ו/או רוחות) הם ניקווים בקרקעית הכיס ומכיוון שזו בדרך כלל איננה אטומה- עוברת הרטיבות אל תוך הבית.

שיפועים הפוכים בקרקעית הכיס:

במידה וקרקעית הכיס איננה יצוקה עם שיפוע קל כלפי חוץ- יכולים מי הגשם להתהוות בתוך הכיס ולהרטיב את הקיר הפנימי של הבית בצורה חמורה ביותר.

הערה:

כעקרון- איטום חלונות כיס הנו עסק מרכב הדורש תמיד תימרונים ו"טריקים" מצדם של אנשי האיטום. האמת היא שחלון הכיס הנו המצאה ישראלית מקורית אשר איננו מתוכנן כלל לצרכי אטימה.  לדוגמא: רצפת הכיס אמורה להיות מפולסת עבור המשקוף התחתון. אך מבחינת האיטום היא אמורה להיות יצוקה עם שיפוע כלפי חוץ. הפתרון- של יציקת שיפוע עדין מאוד אשר לא יפריע להזזת החלון- הנו בהחלט אילתור.

לצורך פתרון בעיות בחלונות כיס , כפי שהוזכרו לעיל – יש צורך בהוצאת החלונות, פרוק המסילה התחתונה, יציקת שיפועים עדינים מאוד כלפי חוץ, הכנת השטח (רצפה ודפנות) לאיטום באמצעות מלט+חול+דבק לטקס, ואטימה בחומר איטום צימנטי משחתי- במספר שכבות.  ניתן לאטום חלונות כיס, אך העבודה קשה משום שאין גישה בתוך הכיס עצמו.

במידה וכל המוקדים הנ"ל יטופלו כראוי לא תיתכן חדירת רטיבות אל תוך המבנה הן בחלונות כיס והן בחלונות רגילים (חלונות הזזה או חלונות כנף).

תחום שני – רטיבות שמקורה בפגם בחלונות:

כל הפגמים המתוארים להלן צריכים להיות מטופלים על ידי אנשי אלומיניום ולא ע"י אנשי איטום. חלק מהעבודות דורשות את פרוק החלון כולו ואת תיקונו בבית מלאכה. בחלק אחר ניתן לטפל במקום ע"י פרוק, תיקון והרכבה מחדש.

פגמים באיטום בחלונות עצמם ואשר מקורם בפגם בייצור ו/או בהרכבה- מאופיינים בדרך כלל בדברים הבאים:

א.      איטום לקוי בין הזכוכיות למשקופים.

הרטיבות חודרת אל תוך הבית ברווח שבין השמשה למסגרת החלון כתוצאה מאיטום לקוי של הגומיות או של הסיליקון (בחלונות ישנים יותר).

ב.      איטום לקוי בין חלקי משקופים הנושקים זה לזה.

במספר סוגי חלונות מחוברים או מושחלים אלמנטים שונים זה אל באמצעות גומיות מיוחדות. כאשר חל כשל באיטום זה חודרת הרטיבות אל תוך המבנה ומבצבצת בדרך כלל מתוך המשקוף עצמו, באזורי הפינות או בחיבורים בין אלמנטים/משקופים.

ג.       איטום לקוי בתוך מסילת הניקוז הפנימית – בחלונות מהדור החדש.

כשל באיטום במסילת הניקוז הפנימית התחתונה גורם למים לחלחל מטה אל תוך אדן החלון במקום לזרום החוצה.   בעיה זו נפוצה ואין דרך לפתרונה ללא פרוק המשקוף התחתון כולו והרכבתו מחדש. בדרך כלל נגרמת בעיה זו כתוצאה מאיטום לקוי בגומיות בפינות ומכיוון שאין גישה למסילה הפנימית לא ניתן לטפל בבעיה ללא פרוק החלון כולו והחלפת הגומיות.

ד.      אין פתחי ניקוז במסילות התחתונות. במקרים מסויימים שצויינו לעיל ואשר בהם לא ניתן לבצע קידוחים לצורך ניקוז המים- אין מנוס מהחלפת כל המשקוף התחתון.

תחום שלישי – תופעות עיבוי / קונדנסציה:

עיבוי נגרם כאשר אויר עם אחוזי לחות מסויימים בא במגע עם גוף קר.כתוצאה מהקור אדי הלחות שבאויר נהפכים לטיפות מים.

התופעה נפוצה בתקופת החורף כאשר מזג האויר קר: חלונות ומשקופים סופגים את הקור מן החוץ וכשהאויר הפנימי בא עמם במגע הלחות שבאויר נהפכת לאדי מים אשר מרטיבים את החלונות והמשקופים ובמקרים חמורים יותר- גם את הקירות הסמוכים.

לתופעה זו אין פתרונות קסם.  קיימים בשוק חלונות מבודדים אשר מונעים היווצרות אדים על גבי הזכוכיות, אך אלו לא מונעים את היווצרות העיבוי על גבי המשקופים עצמם. היווצרות עיבוי על משקופי חלונות נשאר בגדר תופעה בלתי פתירה מהבחינה הטכנית.

לעומת זאת, איוורור נכון של הבית וחימומו באמצעים שאינם גורמים להגברת העיבוי (כגון מזגן) , יכולים להקל ואף לבטל את התופעה.

בענין זה יש להבדיל בין רטיבות בקירות שנגרמת כתוצאה מעיבוי לבין רטיבות שנגרמת כתוצאה מאיטום לקוי.  ברוב המקרים רטיבות בקירות כתוצאה מאיטום לקוי – תופיע בימים גשומים, בעוד שתופעת עיבוי תופיע גם בימים קרים וללא גשם.    אך האבחנה איננה קלה ויתכנו מקרים בהם גוברת תופעת העיבוי גם בעת הגשמים משום ירידת טמפרטורות חיצונית אשר גורמת להתקררות מוגברת של המשקופים.   יש לבחון כל מקרה לגופו, ולאורך תקופת מה- ואין לקפוץ למסקנות "עיבוי" ללא אבחנה רחבה יותר.

בדיקות הצפה והמטרה על גבי חלונות:

במקרה  הצורך ניתן לבצע בדיקות הצפה והמטרה בחלונות ומשקופים ומומלץ לבצע בדיקה זו תמיד לאחר הרכבת חלונות חדשים במבנה.

בדיקת המטרה :

בדיקה זו מתבצעת ע"י ידי המטרת מים על גבי החלון. ההמטרה נעשית בדרך כלל על ידי צינור מחורר אשר מונח מעל ולאורך המשקוף העליון של החלון ואשר דרכו מוזרמים מים למשך מספר שעות.

ניתן לבצע בדיה זו גם באמצעות ממטרת גינה רגילה , כל עוד ההמטרה מתחילה בשטח שמעל לחלון.  לאחר מספר שעות יש לבדוק באם נוצרה רטיבות בתוך המבנה. במידה וקיימת רטיבות- ניתן לנגב את הרטיבות להמתין שוב ולראות מעין הרטיבות מגיעה ממש בתחילתה.

בדיקת הצפה:

בדיקת הצפה ניתן לבצע במשקופים תחתונים של חלונות. הבדיקה מתבצעת על ידי סתימת פתחי הניקוז באמצעות סיליקון ומילוי המסילה התחתונה במים.  יש להמתין מספר שעות. משקוף אטום כהלכה לא יעביר רטיבות כלל אל תוך הקירות.  בשיטה זו ניתן גם לאתר את מקור הנזילות מתחת למשקופים, במידה וקיים ספק באשר למיקום המדוייק.

לסיכום:

איטום חלונות או משקופים יכול להיות עסק מתסכל ומייגע.

לעיתים הבעיה קלה ופשוטה לפתרון ולעיתים נהפכת הבעיה לתעלומה מאוד מרכבת.

ניתן להעזר במאמר זה לצורך איתור הבעיה. במקרים מסובכים מומלץ לפנות לעזרת אנשי מקצוע בתחום האיטום ולאחר מכן- בתחום האלומיניום.

אנו מקווים שמאמר זה שם קצת סדר בבלגן. במידת הצורך ניתן לפנות אלינו באמצעות פורום איטום ושיקום ונשמח לעזור.

מאמרים ומפרטי עבודה נוספים- במדור מפרטי איטום ושיקום.

בהצלחה,

איטומן –
מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן