עבודות איטום – בדיקות הצפה והמטרה

בדיקת עבודות איטום- בדיקות הצפה והמטרה:

בדיקות של עבודות איטום מתבצעות באמצעות הצפה או המטרה / הזלפה על האזור הנאטם והנן חלק בלתי נפרד מעבודות איטום המתבצעות במבנים.

בדיקות הצפה או המטרה (מלשון "ממטרה") יש לבצע לאחר סיום עבודות איטום בגגות , מקלחות , חדרים רטובים , מרפסות , קירות , חלונות, תפרי התפשטות ועוד. האזור היחידי בו אין נהוג לבצע בדיקת הצפה (או המטרה) הנו באיטום תת קרקעי של מרתפים וקומות תת קרקעיות.

למרות נחיצותן של בדיקות מסוג זה רוב המעורבים בתהליך, לקוחות ובעלי מקצוע כאחד, נוהגים  להשמיט צעד הכרחי זה מטעמי חפזון וחסכון או פשוט משום החשש מתוצאותיה של בדיקה שכזו.

לפני בצוע כל הסכם עבודה עם קבלני איטום או קבלני-בנין ראשיים יש לוודא כי בדיקות הצפה כלולות בחוזה העבודה. הכללת סעיף זה תגרום לכך שעבודות האיטום עצמן תתבצענה באופן יסודי וקפדני יותר על ידי קבלני איטום ותהיינה תחת פיקוח חמור יותר מצידן של חברות הבניה וקבלני-הבנין.

בדיקה זו טובה לכל הצדדים המעורבים כולל לקבלן האיטום המבצע. באמצעותה יוכל הקבלן לבחון לא רק את איכות העבודה אלא גם את איכות עובדיו בזמן-אמת.    קבלן איטום אשר מעדכן את עובדיו מראש בדבר עריכת בדיקת הצפה לאחר סיום העבודה יכול להיות סמוך ובטוח כי עבודת האיטום תעשה יותר בקפדנות עקב החשש מכשלון הבדיקה.

כמובן שהלקוח יצא הנשכר העיקרי מהענין אך למעשה כל הצדדים יצאו נשכרים משום שעבודת האיטום תעשה על הצד הטוב ביותר ולא יתרחשו מקרי כשל "פתאומיים" בתקופה מאוחרת יותר בעתיד אשר יגרמו לנזק כספי גדול עקב הצורך בפרוק תשתיות שונות במבנה.

בדיקת איטום גגות, בדיקת הצפה :

בדיקת הצפה ניתנת לבצוע בגגות שנאטמו באמצעות יריעות ביטומניות , זפת חם, חומרי אטימה ביטומנים משחתיים , חומרי אטימה צימנטים, יריעות PVC, פוליאוריטן ועוד. אין לבצע בדיקות הצפה על גבי גגות עם חומרי איטום אקרילים כגון פוליגג , אקרילפז וכדומה משום שאלו אינם עמידים בתנאים אלו, ינמסו ויהרסו כתוצאה מההצפה.

עם סיומן של עבודות איטום ותחילת פעולת ההצפה יש לאטום את פתחי המרזבים. ניתן לאטום את פתח המרזב באמצעות החדרת בקבוק פלסטיק (או כל חפץ אחר) אל פתח המרזב. את הרווח הנותר בין הצינור לבקבוק אפשר לאטום באמצעות חומרי אטימה משחתיים על בסיס סיליקון, פוליאוריטן, ביטומן וכדומה.  יש להקפיד על כך שהסתימה תתבצע בתוך אזור הצינור עצמו ולא בנקודת החיבור שבין שכבת האיטום לקולטן המרזב משום שנקודה זו רגישה מאוד לחדירת רטיבות וחייבת להכלל בבדיקת ההצפה.

הנוהג של סתימת המרזב באמצעות ריתוך יריעה ביטומנית מעל לפתחו איננו יעיל, משום שהוא מונע את בדיקת איכות החיבור בין שכבת האיטום למרזב. יש לבצע את הסתימה מעבר למקום זה , כלומר קרוב ככל האפשר אל פתח המרזב.

מילוי המים בגג צריך להתבצע עד לגובה סביר כך שלא יעבור את גובהה של שכבת האיטום בקירות שמסביב הגג.  עליית מפלס המים מעל לגובה זה תגרום ברוב המקרים לכשלון בדיקת ההצפה משום שהרטיבות תעבור דרך הקירות אל מתחת לשכבת האיטום של הגג. כתוצאה מכך אף יגרם נזק עקב מים שיעברו את שכבת האיטום וגם לא ניתן יהיה להמשיך בבדיקת ההצפה אלא רק לאחר ייבוש מלא של כתמי הרטיבות בתקרה.

במקרה ששטח הגג גדול ולא ניתן לבצע הצפה של כל השטח בבת אחת יש לחלק את הגג למספר שטחים ולהציף כל אחד מהם בנפרד. תיחום חלקי הגג יכול להתבצע בדרכים שונות כגון יציקת מחסום ממלט וחול, הלחמת יריעה ביטומנית וקיפולה כלפי מעלה- ועוד.  לשיטת ההצפה בחלקים יתרון חשוב נוסף : במקרה של גילוי כשל באיטום נוכל לדעת את מיקומו של הכשל בקלות רבה יותר מאשר במקרה של הצפת גג שלם. אך כמובן ששיטה זו מאריכה את משך הבדיקות וכרוכה בדרך כלל בעלויות נוספות.

את בדיקת ההצפה יש לערוך למשך 72 שעות.   כל כתם רטיבות שמופיע בזמן הבדיקה מעיד כמובן על כשלונה ויש לרוקן את המים , לתקן את הליקויים, להמתין לייבוש כתמי הרטיבות ולבצע את בדיקת ההצפה מחדש. במקרה שגובה מי ההצפה עולה על 30 ס"מ יש לבקש אישור על כך ממהנדס המבנה או לחילופין לבצע את ההצפה במספר חלקים (על פי תקן ישראלי 1476 – חלק א`).

מידע כללי על שיטות איטום גגות ניתן לקבל גם במאמרים על איטום גגות ועל איטום גגות ביריעות ביטומניות.   במקרה שגג הבית נאטם בחומרים צימנטים משחתיים או פוליאוריטנים- יש להמתין לייבוש מלא של החומרים בטרם תחילת בדיקת ההצפה.

בדיקת איטום מרפסות,  גגות מרוצפים:

בדיקת עבודות איטום לפני תחילת ריצוף מרפסת או גג מרוצף מתבצעת כמתואר לעיל כאשר מפלס המים בעת בדיקת ההצפה חייב להיות לפחות 5 ס"מ מעבר למפלס הריצוף המתוכנן.

מרפסות וגגות מרוצפים מחייבות משנה זהירות משום הנזק הכספי הגבוה שעלול להגרם במקרה של כשל שיתגלה רק לאחר בצוע הריצוף. מלבד בדיקת ההצפה עצמה חובה לבצע בדיקת איטום ויזואלית של סף ההפרדה אשר בין הריצוף הפנימי לחיצוני. ראה דגשים במאמר הראשי על איטום מרפסות או גגות מרוצפים – באמצעות יריעות ביטומניות.

יש לבצע בדיקה גם כאשר מדובר על מרפסות קטנות שנאטמו עם חומרי אטימה אחרים (ביטומנים משחתיים, צימנטים משחתיים, פוליאוריטנים וכיוצ"ב)

בדיקת הצפה לאחר עבודת איטום אדניות:

בדיקה זו מתבצעת בדומה למתואר לעיל ועם הקפדה דומה על סתימת פתח המרזב כך שמי ההצפה יוכלו להגיע אל מקום החיבור של שכבת האיטום עם פתח המרזב. נחזור ונאמר: המקום שבו מסתיימת שכבת האיטום, היכן שהיא מתחברת אל פתח המרזב – הנו מקום רגיש מאוד לחדירת רטיבות ולפגמים באיטום. על כן יש לוודא שבדיקת ההצפה תכלול גם את האזור הזה ויש לבצע את סתימת המרזב במקום מעט יותר מרוחק מאזור זה (ככל האפשר פנימה לכיוון המרזב)

בעת ביצוע בדיקת הצפה באדנית יש למלא את האדנית כולה במים, כמעט עד לקצה העליון של שכבת האיטום.

יש להשאיר את האדנית מלאה במים למשך 48 שעות לפחות, רצוי 72 שעות.

למפרטים טכנים לבצוע עבודות איטום באדניות באמצעות יריעות ביטומניות, חומרי אטימה צימנטים או ביטומנים משחתים-  ראה את מדור מפרטי איטום ושיקום.

בדיקת איטום בהצפה – מקלחות, חדרים רטובים:

בדיקה זו מתבצעת לאחר סיום עבודות האיטום ברצפה ולפני תחילת עבודות הריצוף.

יש למלא את כל שטח רצפת המקלחת במים עד לגובה רב ככל הניתן כך שכל אזור הרצפה יהיה מוצף במים. הבדיקה מתבצעת למשך 48 שעות לפחות.

בשום מקרה אין להשמיט את בדיקות ההצפה בחדרים רטובים, מקלחות, חדרי שרות, חדרי כביסה וכדומה. שטחים אלו נתונים לרטיבות מתמדת ותיקון האיטום לאחר בצוע שלב הריצוף יהפך למלאכה יקרה ומיותרת.

במקלחות וחדרים רטובים נקודת תורפה שכיחה הינה סף ההפרדה הממוקם מתחת לפתח הכניסה של החדר הרטוב. בדיקת ההצפה לא יכולה לכלול את בדיקת האיטום של סף ההפרדה עד לגובה הריצוף עצמו מכיוון שהריצוף מתבצע בשלב מאוחר יותר. לפיכך יש להקפיד מאוד על איטום תקין בשלב המאוחר יותר – בין סף ההפרדה ובין תחתית המרצפות.  בענין זה אנא ראה/י מאמרים על איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטום ביטומנים משחתיים   ועל  איטום מקלחות או חדרים רטובים בחומרי איטום צימנטים.

בדיקת המטרה על גבי חלונות :

בדיקה זו מתבצעת בדרך כלל במבנים חדשים לאחר התקנת החלונות , אך ניתן לבצעה גם במקרה של בית קיים שהותקנו בו חלונות חדשים.

מטרת ההמטרה היא לגלות נקודות תרפה (נזילות או כתמי רטיבות) שמקורן בליקוי בחלונות עצמן או באיטום שבין המשקופים למבנה.  במהלך בדיקה זו מתגלים לעיתים ליקויים נוספים באיטום הקירות או בחוסר איטום התשתית תחת אדני החלונות.

ההמטרה מתבצעת באמצעות צינור מים מתכתי אשר מנוקבים בו חורים במרחקים של כ 10 ס"מ.  הצינור מונח בצורה אפקית על קיר הבנין – מעל לחלון הנבדק. המים הזורמים מן הנקבים גולשים במורד הקיר ומרטיבים את החלון ואת הקירות הסמוכים.   יש להמשיך בבדיקת ההצפה למשך כ 12 – 24 שעות.

במקרה של חלונות שקועים יש לבצע את הבדיקה באמצעות התזה בממטרה או בצינור מים – על גבי החלון וסביבתו.

במקרה של גילוי נזילה או כתמי רטיבות יש לתקן את הליקוי , להמתין לייבוש השטח ולבצע בדיקת המטרה נוספת.  איתור נזילות באזורים אלו יכול להיות מסובך ולכן לאחר סיום התיקונים אין לצאת מנקודת הנחה שהבעיה נפתרה אלא יש לגשת ולבצע בדיקת המטרה חדשה.

לתשומת לבך ! בדיקת איטום של חלונות ופתחים הינה דבר הכרחי. נזילות שתתגלנה בשלב מאוחר יותר ישאירו את הדייר מול שוקת שבורה ומבלי כתובת אחת שאליה הוא יוכל להפנות את טענותיו. מתקיני חלונות יאמרו שהבעיה בקירות, קבלני בנין יאמרו שהבעיה בחלונות- והסיפור יפתר בד"כ רק לאחר שבעל הנכס יוציא מכיסו סכומי כסף גדולים מאוד. לעיתים קרובות פשוט לא יהיה מנוס מפרוק כל החלונות והחלפתם או פרוקם לצורך בצוע איטום חדש על גבי תשתית המבנה.

עוד על איתור נזילות בחלונות- במאמר על איטום חלונות.

בדיקת איטום קירות, תפרי התפשטות:

בדיקות אלו מתבצעות לרוב במבנים חדשים, לאחר סיום עבודות איטום הקירות או לאחר סיום שלב החיפוי הסופי והרכבת החלונות.

ההמטרה מתבצעת בעזרת צינורות-המטרה  כמתואר בסעיף הקודם על בדיקת החלונות. ניתן לשלב בדיקת המטרה על גבי קיר חיצוני ביחד עם בדיקת אטימות החלונות.

תפרי התפשטות נבדקים גם הם באותו האופן.  בבנינים טרומים בעלי מספר רב של תפרי התפשטות אנכיים ואפקיים מתבצעת הבדיקה במקביל. בבתים בהם קיימים תפרי התפשטות אנכיים ניתן לבדוק אותם תחילה ורק לאחר מכן לבדוק את שאר חלקי הקיר. בשיטה זו יקל עלינו לאתר את מקור חדירת הרטיבות משום שאחרת נחשוד תמיד בתפר כגורם לכשל בעוד שהכשל יכול לבוא ממקום אחר בקיר עצמו.

בדיקת  מרזבים וקולטנים :

השיטה הטובה ביותר לבדיקת מרזבים היא באמצעות הנחת צינור מים פתוח ליד פתח המרזב למשך כ 12 שעות. בשיטה זו נקבל הדמייה של מצבי אמת כבימי גשם ונוכל לבדוק גם את אזור החיבור העליון של המרזב אל הקולטן.

בדיקות הצפה של מרזבים באמצעות סתימת הפתח התחתון  ומילוי כל המרזב במים יכולות להיות הרסניות ואינן מוכיחות כשל גם במקרה של גילוי רטיבות משום שמרזבי ה PVC השכיחים אינם אמורים לעמוד בלחצי מים חזקים אלא פשוט להזרימם כלפי מטה.    המרזבים הנפוצים מרכבים מיחידות של צינורות PVC המולבשים זה אל תוך זה (זכר ונקבה) ועם גומיות איטום המונחות בחיבורים. אין בכוחן של גומיות אלו זו לעמוד בלחצי מים חזקים ובהחלט יתכן כשל בבדיקה שכזו, במיוחד כאשר מדובר במבנים גבוהים בהם משקל המים והלחץ המופעל על המרזב הנו גדול לעין ערוך מיעודו המקורי של המרזב.

בדיקות מרזבים ניתן גם לבצע בעת ריקון המים בסיום הצפתם של גגות, מרפסות או אדניות.  אך לא מומלץ להחליף בדיקה קצרה זו עם הבדיקה המתוארת לעיל.

בדיקות הצפה כפולות במערכות איטום דו-שכבתיות:

שיטה טובה לוודא איכות אטימה מקסימלית היא על ידי ביצוע בדיקת הצפה כפולה.  שיטה זו כמעט ואיננה מיושמת וחבל שכך משום ביכולתה לשפר את איכות ביצוען של עבודות איטום בגגות ובמיוחד בגגות מרוצפים או מרפסות, בהן נדרשת שכבת איטום כפולה.

כאשר מבצעים עבודת איטום עם שתי שכבות של יריעות ביטומניות יהיה זה נבון לבצע בדיקת הצפה על גבי שכבת האיטום הראשונה- לפני בצועה של השכבה השניה.  בשיטה זו נדע לבטח כי השכבה הראשונה בוצעה כראוי. הדבר יגרום לקבלן המבצע לעשות עבודה איכותית ביותר עם השכבה הראשונה כך שלא "יקצר הליכים" בעבודה על השכבה הראשונה בהנחה ש"ממילא השכבה השניה כבר תפתור את הבעיה"…..

בדיקת הצפה על גבי משטחים מרוצפים:

אין לבצע בדיקות הצפה על גבי משטחים מרוצפים. בדיקות הצפה בגגות ובמרפסות יש לבצע אך ורק על גבי שכבות האיטום עצמן, בטרם שלב הריצוף. הצפה שמתבצעת מעל המרצפות עלולה לגרום לחדירת כמויות מים אדירות אל מתחת לשכבת הריצוף ולא ניתן יהיה לנקז או לייבש את המים הכלואים שם.  בתנאים אלו עדיף להקפיד על עבודת איטום טובה ולהשאיר את השטח כפי שהוא.

מאמר רלוונטי לנושא זה הנו איטום גגות מרוצפים ללא הרמת הריצוף . לבעיתיות נושא איתור נזילות במשטחים מרוצפים יש לקרוא את המאמר על איתור נזילות – גגות מרוצפים או מרפסות .

תשלום:

ראוי לקבוע תשלום נפרד עבור בדיקות ההצפה השונות.

הבדיקה עצמה כרוכה בהגעה למקום פעמיים לפחות (פעם אחת למילוי המים ופעם אחת לריקון) ולעיתים יש להשאיר עובד בשטח שיבדוק את המצב למשך כל שעות הבדיקה.

לפיכך יהיה זה אך הגון לשני הצדדים לבצע את הבדיקות תמורת תשלום כלשהו אשר לכל הפחות יכסה את עלויות הביצוע של הקבלן.

הערות אזהרה לפני בצוע בדיקות איטום ע"י הצפה והמטרה:

בדיקות הצפה צריכות להעשות באופן מסודר ותחת ביקורת מתמדת במשך כל זמן הבדיקה. תאונות עבודה רבות מתרחשות עקב בדיקות הצפה שונות ומשונות שמתבצעות ללא השגחה צמודה.

לדוגמא-   הקבלן השאיר צינור מים פתוח לצורך הצפת הגג והלך לעניניו למשך 2-3 שעות בהנחה שיש מספיק זמן עד שכל הגג יתמלא במים. התוצאה- גג מוצף מעבר לגובה שכבות האיטום, נזילות מים עצומות דרך פתח העליה לגג הממוקם בתקרת חדר המדרגות, נזקי רטיבות לתקרות של הקומות העליונות והצפת חדר המדרגות.

דוגמא נוספת-  לאחר מילוי הגג במים החלו גשמים לרדת במהלך הלילה אשר גרמו להצפה כנ"ל.

ועוד דוגמא-  קבלן שלח את אחד מעובדיו לרוקן את המים מגג מוצף. העובד הסיר את הפקק מהמרזב והלך מהמקום. כתוצאה מכשל באחד המרזבים אשר עבר דרך אחד מעמודי הבנין – חדרו המים דרך הקיר אל תוך אחת הדירות בקומה השניה (מתוך 6 !)  של הבנין וגרמו לנזק רב לכל הדירה ולתקרת הקומה הראשונה.

בדיקות הצפה, תמימות ככל שיראו- טומנות בחובן סכנה של נזקי הצפה פתאומיים וחמורים ביותר ולפיכך יש להשאיר תמיד אדם אחראי בשטח שיבדוק את תהליך ההצפה לאורך כל זמן התרחשותה.

בדבר שאלות נוספות ניתן תמיד לפנות אל פורום איטום ושיקום ונשמח לסייע.

בברכה,

איטומן-

מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן