איטום מרתפים מקלטים ומבנים תת-קרקעים בחומרים ביטומנים משחתיים

מפרט טכני עבור איטום מרתפים מקלטים ומבנים תת קרקעים באמצעות חומרי איטום

ביטומנים משחתיים:

בעשור האחרון חדרו אל השוק חומרי איטום ביטומנים משחתיים אשר מיושמים במריחה או בהתזה.

חומרים אלו החלו בהדרגה להחליף את היריעות הביטומניות באיטום על גבי קירות של מרתפים, מקלטים ומבנים תת-קרקעים. החומרים הביטומנים המשחתיים מצויינים ליישום על גבי קירות ובכל הנוגע לאיטום תחת רצפות של מרתפים, מקלטים ומבנים תת קרקעיים עדיין יש להשתמש עם יריעות ביטומניות.

לחומרים המשחתיים מספר יתרונות:

  1. הם הרבה יותר נוחים ליישום לעומת היריעות הביטומניות.
  2. מהירות הבצוע גדולה בהרבה, במיוחד כאשר מדובר על התזה של שטחים גדולים.
  3. אחיזתם בקירות יציבה בכל השטח (אין כיסי אויר וחללים).
  4. גמישותם רבה יותר מזו של היריעות.
  5. ניתן לתקן כשל מקומי בקלות יחסית : מקום הרטיבות הנו בדרך כלל גם מקום הפגיעה בשכבת האיטום.
  6. עבודת ההכנה של השטח קלה יותר משום שאין צורך בהחלקת הקירות.

חסרונות:

חומרים אלו פחות עמידים מפני פגיעות מכניות.

לעומת היריעות הביטומניות החרושתיות, עובי השכבות שנוצר איננו אחיד ותלוי באיכות הבצוע.

יריעות ביטומניות:

יריעות ביטומניות חזקות יותר ובעלות עמידות רבה יותר כנגד פגיעות מכניות. הן מיוצרות במפעל בעובי אחיד ואין חשש מהבדלי עובי בשכבת האיטום.

חסרונן הגדול הנו בכיסי אויר (חללים) שנוצרים בעת הלחמתן אל קירות, במקומות אשר בהם לא בוצעה הלחמה מלאה.   נקודת התרפה של היריעות הנה בחיבורים (הלחמות) בין יריעה ליריעה.

במקרה של חדירת רטיבות מקומית במבנה תת קרקעי, מרתף או מקלט, אשר נאטמו עם יריעות ביטומניות – נקודת חדירת המים אל מתחת ליריעות יכולה להיות מרוחקת מהמקום שבו נראית הרטיבות בתוך המבנה.

יריעות ביטומניות יוצרות מעין עטיפה סביב כל המבנה ובמקרים רבים- גורם חור אחד ביריעה לכשל של כל ה"עטיפה" משום שברגע שהמים עברו את העטיפה הם יכולים לחלחל ולנדוד הלאה בינה לבין הקיר- אל מקומות נוספים.

לפיכך , במקרים של איטום תת קרקעי של מרתף, מקלטים או מבנים תת קרקעיים עם יריעות ביטומניות, ובמיוחד בקרקע עם מי תהום – נהוג להתיחס לחדירת רטיבות מקומית כאל כשל כולל של כל מערכת האיטום.

היריעות הביטומניות נצמדות אל קירות אנכיים פחות טוב מהחמרים המשחתיים. לעיתים, כאשר הן עומדות חשופות לקרני השמש- ההלחמות נמסות (מתרככות) והיריעות מתחילות לגלוש כלפי מטה עקב משקלן העצמי הגבוה.

איטום קירות מבנים תת-קרקעיים באמצעות חומרי איטום ביטומנים משחתיים:

קיימים בשוק מספר סוגים של חומרי איטום ביטומנים ולכל אחד מהם מפרט טכני שונה מרעהו. לפיכך יש תמיד לעבוד לפי המפרט הטכני המדוייק של היצרן אשר ממנו נרכש חומר האיטום. המפרט המובא להלן מתאר באופן כללי את שיטת העבודה עם חומרים נפוצים, במריחה.

המפרט זהה לעבודות איטום קירות מרתף, מקלט או מבנה תת קרקעי בקרקע תופחת או שאינה תופחת, כאשר בשני המקרים תתבצע אטימת הרצפה עם יריעות ביטומניות.

מפרט טכני:

הכנת קירות מרתפים, מקלטים ומבנים תת קרקעיים לפני בצוע שכבות איטום- 

הכנת הקירות כוללת את הפעולות הבאות.

א.  חיתוך ברזלי-זיון, חוטי קשירה וכדומה לעומק של כ 1.5 ס"מ. יש להסיר שאריות חלודה, במידה וישנן, ולצפות את הקצוות החשופים של הברזלים עם חומרי מגן יעודיים נגד חלודה.

ב. הסרת גושי מלט, בליטות שונות בקירות וכדומה באמצעות פטיש ואיזמל, פטישון חשמלי, דיסק חשמלי או כל אמצעי מכני אחר.

ג.  סיתות כיסי חצץ וחללים בבטון באמצעות פטישון חשמלי עד לגילוי בטון חזק ויציב וללא חללים, או אבני חצץ רופפות.

ד.  סיתות והוצאת פיסות-עץ ("קלינגים")  שנותרו שקועים ביציקה לאחר פרוק התבניות. יש להוציא את כל פיסות העץ משום שאלו מהווים כעין תעלות למעבר מים אל תוך המבנה.

ה.  בצוע תיקונים במקומות אשר סותתו לעיל ובכל המקומות הנחוצים, באמצעות טיט צימנטי מועשר בדבק על בסיס לטקס SBR. ראה מאמר נפרד על "עבודה נכונה עם חומרי מליטה – יסודות איטום | שיקום מבנים" המתאר את אופן הכנת התערובת ובצוע התיקונים בשיטת "רטוב על רטוב".

ו-   שטיפת הקירות מאבק ולכלוך באמצעות מכונת שטיפה.

הערה:

במידה והוחלט על שימוש ברשת אינטרגלס בין שכבות חומר האיטום, יש לבצע החלקה יסודית של הקירות, בנוסף לבצוע התיקונים. החלקת הקירות נחוצה על מנת שאפשר יהיה להצמיד את רשת האינטרגלס אל הקירות.

שלבי איטום קירות מרתפים , מקלטים , מבנים תת קרקעיים:

יש לנקות את קצוות היריעות הביטומניות אשר סביב רצפת המבנה. לאחר מכן יש להמיס מעט את החלק הגלוי של היריעות באמצעות מבער גז. בנוסף – וכפי שמתואר במאמר על "איטום חיצוני של מרתפים ומבנים תת קרקעים באמצעות יריעות ביטומניות (בקרקע תופחת)" , יש להלחים רצועת חיזוק לאיטום נוסף של התפר בין יציקת הרצפה לקירות. רצועת החיזוק צריכה לכסות את התפר כ 20-30 ס"מ מעליו ומתחתיו ולהתחבר אל שכבת היריעות שמתחת לרצפה. לפני הלחמת היריעות יש למרוח פריימר ביטומני ולהמתין לייבוש, הכל על פי המפרט לאיטום מרתפים ומקלטים עם יריעות ביטומניות שלעיל.

בשלב הראשון של איטום הקירות מתבצעת שכבת יסוד ביטומנית על גבי כל שטח הקירות. לאחריה מתחילים עם בצועו של האיטום באמצעות התזה או מריחה במברשת. עובי שכבת האיטום של קירות מרתפים ומבנים תת קרקעיים נקבע בהתאם להוראות היישום של היצרן ובהתאם לעומקו של המבנה ולחשש מנוכחות מי-תהום באזור.

ניתן להגיע לעובי גדול במיוחד של שכבת האיטום, על פי הצורך.   ככל שעוביה של שכבת האיטום יהיה רב יותר ישתפר כושר האטימה וכושר העמידות של שכבת האיטום מפני פגיעות מכניות ולחצים הידרוסטטים של מי תהום.

יש לאפשר כשבוע ימים לייבוש חומרי האיטום בקירות או על פי הוראות היצרנים השונים.

כאמור לעיל- מפרטי הבצוע משתנים בהתאם לסוגי החומרים ולא ניתן לפרט כאן מפרט סטנדרטי אחיד. יש לבצע את העבודות על פי המפרטים הטכנים של היצרנים השונים ובהתאם למפרט הכולל של מתכנן המבנה , יועץ איטום או הקונסטרוקטור.

קיימים חומרים ביטומנים משחתיים המיועדים ליישום במריחה ואשר דורשים בצוע במספר שכבות עם המתנה לייבוש בין השכבות. יש להקפיד אחר הוראות היישום ולא לבצע שכבה עליונה על גבי שכבה תחתונה שלא התייבשה לגמרי.

בשיטת ההתזה מתבצעת שכבה אחת או מספר שכבות רציפות, באותו היום, וכך גם מתקצר זמן הבצוע של העבודות, כאשר גם את שכבת היסוד הביטומנית ניתן לבצע באותו היום.

הגנה וניקוז:

לצורך הגנה וניקוז מומלץ לחבר לקירות מרתפים ומבנים תת-קרקעים יריעות ניקוז והגנה. ליריעות אלו שני תפקידים עיקריים :

א – להגן על האיטום מפני חבטות ,אבנים וגושים בעת ולאחר מילוי החפירה.

ב – לאפשר ניקוז וחילחול המים שבקרקע כלפי מטה, אל הצינור השרשורי שבקרקעית.

יריעות ניקוז אלו עשויות פוליאותילן דחוס (HDPE) ופניהן מכוסות בכדוריות אשר מאפשרות את חלחול המים בינן לבין קיר המבנה, אל כיוון הצינור השרשורי. סוגים מסויימים של היריעות מגיעות בתוספת ציפוי של בד גאוטכני בצד אחד של היריעה, אשר משפר את איכות הניקוז ומספק הגנה נוספת. לחילופין ניתן גם להצמיד בד גאוטכני באופן נפרד.

במידה ולא נעשה שימוש ביריעות הגנה ובבד גאוטכני יש להדביק על הקירות לוחות קלקר בצפיפות P-30 ובעובי של 5 ס"מ, כמקובל.

לפני מילוי החפירה יש להתקין צינור ניקוז שרשורי במפלס נמוך יותר ממפלס הרצפה. הצינור יונח על גבי מצע חצץ בעובי של כ 10 ס"מ ויכוסה בשכבה נוספת של כ 15 – 20 ס"מ נוספים.  מי התהום יופנו מעבר למבנה ו/ או אל בור ניקוז מתאים, בהתאם להוראות המתכנן.

לאחר מילוי החפירה יש  לדאוג לשיפועים ו/או תיעול וניקוזים מתאימים בקרקע העליונה סביב המבנה על מנת להרחיק את מי הגשמים הלאה מהקירות והיסודות.

חומרי אטימה ביטומנים משחתיים לאיטום מרתפים, מקלטים ומבנים תת-קרקעיים:

להלן פרוט מספר מצומצם של חומרים ביטומנים משחתיים נפוצים.

אלסטופז 2000 (פזקר) מיושם בהתזה או במריחה.

החומר מיושם בעובי של כ 4 מ"מ (7 קילו למ"ר) וניתן לבצע גם שתי שכבות בשיטת רטוב-על-רטוב.

מסטיגום 10 (ביטום) – ליישום במריחה במברשת במספר שכבות.

מסטיגום ספריי (ביטום) – מיושם בהתזה. כמות של כ 4.5 ק"ג למ"ר תיתן עובי של 2.5 מ"מ לאחר הייבוש. אין לבצע איטום עם חומר זה כאשר צפוי גשם במהלך 5 הימים שלאחר האיטום.

פלקסיגום (ביטום) או "רפידפלקס" (פזקר) – חומרים אלו הם הדור החדש של חומרי אטימה ביטומנים המיושמים בהתזה. חומרים אלו מיושמים בהתזה במכונה בעלת שתי פיות-התזה אשר מתיזות במקביל את חומר האיטום עם התוסף המקשה של החומר. שני החומרים נפגשים באויר במהלך התזתם על הקירות ויוצרים שכבת איטום עבה וחזקה ובעלת קצב ייבוש מהיר ביותר. שיטה זו מגבירה בהרבה את קצב העבודה גם כאשר נחוץ עובי שכבה גדול במיוחד. נהוג להשתמש בשיטה זו במיוחד על גבי קירות מרתפים וקומות תת קרקעיות של מבנים גדולים במיוחד, כלונסאות, קירות תומכים ועוד. ליישום בהתזה בד"כ בעובי 4 עד 6 מ"מ על פי הוראות היצרנים.

לסיכום:

חומרים ביטומנים משחתיים, בהתזה או במריחה, הם החומרים המועדפים כיום לצורך אטימת קירות של מרתפים, מקלטים, או מבנים תת קרקעיים. שתי השיטות טובות מאוד לבצוע.

ראה גם מאמר נוסף בתחום, על איטום מרתפים או מקלטים מבפנים.

כמו כן לשרותך מאמרים נוספים במדור מפרטי איטום ושיקום .

מידע ופרטים נוספים ניתן תמיד לקבל באמצעות פורום איטום ושיקום. נשמח לקבל הערות ולסייע במידת הצורך.

בהצלחה,

איטומן –
מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן