איטום בית צמוד קרקע – קירות תחת הקרקע, קורות יסוד, שלד

מאמר זה הנו המאמר השני בסדרה בת שלושה מאמרים העוסקת בנושא איטום שלד המבנה, קורות היסוד וקירות המעטפת של הבית אשר תחת מפלס הקרקע.

מומלץ לקרוא תחילה את המאמר הראשון בסדרה על כשלים באיטום בתי קרקע : איטום קירות, קורות יסוד, שלד המבנה , אשר מביא סקירת ליקויים שכיחים באיטומים מסוג זה, במיוחד בשוק הבניה הפרטית.

עבודות האיטום המתוארות במפרט שלהלן מבוצעות במהלך בניית בית המגורים, על גבי שלד המבנה.

המפרט הטכני המובא הנו כללי. בטרם תחילת הבניה יש לקבל מפרט איטום פרטני ממתכנן המבנה בהתאם לסוג הקרקע בו נבנה הבית, תכנון היסודות, הניקוזים , סוג הציפוי החיצוני בקירות – ועוד.

—————— 

איטום קירות תחת הקרקע, קורות יסוד, שלד המבנה

עבודות איטום אלו מיועדות למעשה להחזיק מעמד לכל אורך חייו של המבנה. מומלץ להתייחס אליהן בהתאם, וכל המרבה- הרי זה משובח.

להלן מספר דגשים כלליים –

 1. חובה לאטום את כל חלקי שלד המבנה אשר באים במגע עם הקרקע.
 2. איטום קירות המעטפת בסמוך למפלס הקרקע מתבצע ישירות על גבי שלד המבנה – לפני  בצוע שכבות הטיח.
 3. שכבת האיטום שתיושם על גבי שלד המבנה חייבת להיות גבוהה יותר ממפלס אדמת הגינה.
 4. יש לתת דגש להכנת השטח במקומות המועדים לסדיקה ולעובי מספק של שכבת האיטום.
 5. חובה להקפיד על פרט חיבור מתאים בין שכבת האיטום לבין שכבת הטיח שתיושם מעליה, בהתאמה לסוג חומר האטימה בו נשתמש.
 6. על שכבת הטיח שמבוצעת בתחתית הקירות להיות בלתי חדירה לספיגת רטיבות קפילארית עקב מגעה המתמיד עם האדמה.
 7. יש לדאוג להגנה על שכבת האיטום באמצעות לוחות קלקר או יריעות הגנה יעודיות.
 8. יש לדאוג לניקוז עליון של הקרקע ולניקוז תת קרקעי, לשם סילוק עודפי מים מסביבת הקירות ויסודות המבנה, בהתאם להוראות המתכנן.

חומרי אטימה

שני סוגי חומרי האטימה המומלצים לשימוש הנם

 • חומרי אטימה ביטומנים משחתיים (מיושמים במריחה או בהתזה)

או

 • חומרי אטימה צימנטים משחתיים (מיושמים במריחה).

לחומרים אלו תכונות שונות שיש להבין אותן ולעבוד על פי המפרט המתאים עבורם.

דגש מיוחד יש לתת על מפרט הבצוע של שכבות הטיח שתיושמנה מעל גבי חומרי האיטום, על מנת להמנע מתופעות סדיקה ומקילופי טיח (להסבר ותמונות של תופעה זו ראה את המאמר הראשון בסדרה).

חומרי אטימה ביטומנים –

חומרי אטימה ביטומנים משחתיים ניחנים בהיצמדות מצויינת לתשתית , ובכושר גמישות מעולה לגישור על פני סדקים. החומרים מאוד נוחים לעבודה, במריחה במברשת או בהתזה (בשטחים גדולים). ניתן ליישמם גם על גבי תשתית שאינה מיושרת לגמרי ובכך מתבטל הצורך בהחלקה אופטימלית של הקירות במסגרת עבודות הכנת התשתית.

חסרונם של החומרים הביטומנים הנו בכך שכושר גמישותו של החומר מחייבת את בצועו של פרט חיבור מתאים בין חומר האיטום לבין שכבת הטיח שתיושם מעליו בתחתית קירות הבית. מקדם התפשטות תרמי שונה בין שני החומרים (הביטומני והצימנטי / הטיח) גורם להיפרדות איטית בינהם במרוצת הזמן ולסדיקה בשכבת הטיח.

חומרי אטימה צימנטים –

חומרי אטימה צימנטים ניחנים בכושר אטימה מצויין ובהיצמדות טובה אל תשתית שלד המבנה. חסרונם הוא בחוסר גמישותם, אשר מחייב הטבעת רשת אינטרגלס בין שכבות החומר בעת המעבר על פני סדקים וחיבורים במבנה. הטבעת רשת האינטרגלס בין שכבות החומר מחייבת החלקה יסודית יותר של התשתית במהלך עבודות ההכנה, על מנת שהשטח שיתקבל יהיה ללא בליטות ושקעים אשר יפריעו להצמדת הרשת.

מכיוון שחומרי האטימה הצימנטים הנם בעלי מקדם התפשטות תרמי זהה / דומה לזה של השכבה הצימנטית המיושמת מעליהם (הטיח) , פוחת החשש מפני היפרדות עתידית בין החומרים, עקב שינויים תרמיים.

מפרטי העבודה עם החומרים עצמם, מפרטי הכנת התשתית, ומפרטי הבצוע של שכבות הטיח שתיושמנה מעליהם משתנים לפיכך, בהתאם לתכונותיהם.

באופן כללי ניתן לאמר שעבודה עם חומרי איטום צימנטים מחייבת הכנה יסודית יותר של השטח – לפני תחילת האיטום, בעוד שעבודה עם חומרים ביטומנים מחייבת הכנה יסודית יותר- לפני בצוע שכבות הטיח.

עבודות הכנת השטח

שלבי הכנת התשתית לקבלת שכבות האיטום זהים ברובם עבור שני סוגי חומרי האיטום.

אלא שכפי שהוסבר לעיל, כאשר ההכנה מבוצעת עבור אטימה עם חומרי אטימה צימנטים משחתיים יש לבצע את מלאכת ההחלקה של השטח ברמה מושלמת ככל האפשר על מנת שלא תיווצרנה בליטות או שקעים שיפריעו בהמשך להצמדה מלאה של רשת האינטרגלס בין שכבות החומר.

מפרט כללי להכנת השטח –

 1. הסרת גושי טיט ובטון רופפים ובולטים מפני השטח, באמצעות חציבה עם פטישון חשמלי או באופן ידני (פטיש ואיזמל, גרזן וכדומה).
 2. סיתות כיסי חצץ בקורות היסוד וביציקות הבטון.
 3. חיתוך חוטי קשירה ממתכת , סיתות סביב ברזלי-זיון גלויים וציפוי הברזלים בשתי שכבות חומר מגן נגד חלודה. (יש להשתמש בחומרי ציפוי יעודיים בעלי כושר היצמדות לתערובות צימנטיות שתבואנה מעליהן, ולא בצבעים נגד חלודה).
 4. שטיפת האזור לנקיון שומנים, אבק ולכלוך. במקרה הצורך יש להשתמש במכונת שטיפה להסרת שכבות "מי מלט" מעל פני השטח או לבצע גרוד מכני עם דיסק חשמלי.
 5. בצוע תיקוני בטון במקומות הנחוצים. סתימת מירווחים בין הבלוקים ובין שורת הבלוקים התחתונה לקורת היסוד באמצעות תערובת צימנטית (מלט וחול ביחס 1:2.5) המועשרת בדבק לטקס SBR בשעור של 10 אחוז מכמות המלט שבתערובת.

החלקת השטח:

יש להרטיב את כל השטחים בטרם תחילת העבודות.

יש לבצע החלקה על כל שטח הבלוקים החשופים המיועדים לקבל את שכבת האיטום. החלקת השטח מתבצעת עם תערובת הרבצה צימנטית (2:1) המועשרת בדבק לטקס SBR , בשעור 20 אחוז. עובי השכבה כ 4-5 מ"מ ו/או בהתאם למישוריות השלד.   יש לעבור ולכסות עם שכבה זו גם את התפר המחבר בין הבלוקים לבין יציקות הבטון / קורות היסוד.

הערות –

א. במקומות בהם תיושם שכבה זו על גבי משטחי הבטון מומלץ למרוח תחילה שכבת קישור צימנטית דלילה (שכבת יסוד). שכבת קישור זו הינה תערובת משחתית דלילה המרכבת ממלט ומים בלבד (ללא חול) אשר יש להוסיף לה דבק לטקס SBR בשעור של כ 50 אחוז מכמות המים של התערובת. מייד לאחר מריחתה, ובעודה טריה לגמרי, יש ליישם מעליה את שכבת ההרבצה המתוארת לעיל.

ב. במקומות החיבור בין בלוקים לבין יציקות בטון ניתן להטביע רצועות של רשת אינטרגלס בתוך שכבת ההרבצה הצימנטית , לגישור כנגד סדיקה. הטבעת הרשת בתוך שכבת ההרבצה הינה הכרחית במבנים בהם בניית השלד לא בוצעה באופן האופטימלי.
(רשת האינטרגלס תהיה עמידה באלקלי, עם גודל חורים של כ 5 מ"מ. הרשת תוטבע בתוך השכבה הצימנטית (בערך בשליש החיצוני שלה) ותכוסה לגמרי כך שלא תפריע בהמשך למריחת חומרי האיטום).

ג. במקום התערובות הצימנטיות שהוזכרו לעיל ניתן לעשות שימוש בתערובות הרבצה מוכנות המשווקות ע"י היצרנים המובילים בשוק.  תערובת הרבצה מוכנה מועדפת לימוש בפרט כאשר כל שטח קירותיו החיצוניים של הבית מתוכנן להיות מכוסה עם אותה התערובת. ע"י כך תיווצר שכבת הרבצה (שכבת רקע) אחידה בתכונותיה, בכל שטח המעטפת של הבית.

לאחר סיום עבודות ההכנה יש לאפשר זמן ייבוש ולבצע אשפרה כנדרש.

איטום קירות, קורות יסוד, שלד

מפרט איטום עם חומרי אטימה ביטומנים משחתיים –

 1. מריחת חומר יסוד (פריימר) ביטומני על גבי כל השטח והמתנה לייבוש (כ 4 שעות לערך, או בהתאם להוראות היצרן).
 2. מריחת או התזת חומר האיטום הביטומני במספר שכבות. יש להקפיד על בצוע של   2-3 שכבות בעובי הנדרש ע"י המתכנן ועל פי הוראות הבצוע של היצרן.
  * כמות החומר המומלצת ליישום הינה כ 4.5 ק"ג למ"ר. עובי השכבה תלוי הן במפרט המתקבל מהמתכנן והן במפרט הטכני של יצרני החומרים השונים.
  * הכמות המדוייקת הנדרשת ליישום משתנה בהתאם לסוג החומר בו נשתמש ובהתאם לשיטת היישום (מריחה או התזה). בד"כ ניתן לבצע את העבודה באמצעות מריחה במברשת, ב 3 שכבות, ובעובי ממוצע של כ 1.5 ק"ג למ"ר בשכבה. במקרה של בצוע במריחה יש להמתין מספר שעות בין השכבות. במקרה של יישום בהתזה ניתן להגיע לעובי הסופי במהירות רבה יותר, באמצעות מספר התזות רצופות עם משך המתנה של מספר דקות בלבד בין התזה להתזה. יש לעקוב במדוייק אחר הוראות היצרנים של החומרים השונים.
 3. לאחר הייבוש- יש לבצע איטום משלים סביב צנרת חודרת ואלמנטים חודרים אחרים עם מסטיק ביטומני סמיך אשר מיועד לבצוע תיקונים ואיטומים משלימים מסוג זה.
  *הערה : במקומות בהם עתידה להיות מוקמת גינת גן יש להשתמש בחומרי אטימה ביטומנים המכילים תוסף נגד חדירת שורשים.

מפרט איטום עם חומרי אטימה צימנטים משחתיים –

 1. הרטבה יסודית של כל השטח והספגתו במים.
 2. מריחת שכבה ראשונה של חומר אטימה צימנטי, בעובי של כ 1.5 ק"ג למ"ר.
 3. הטבעת רשת אינטרגלס על גבי שכבת האיטום הראשונה, בעודה טרייה.
  *יש להטביע את רשת האינטרגלס מעל גבי כל קירות הבלוקים ומעל גבי כל החיבורים בין הבלוקים לבין יציקות הבטן (קורות יסוד / קורות קשר / עמודים).
  *על גבי שטחי בטון אחרים שאינם חופפים לקירות בלוקים, ושאין בהם סדקים – ניתן לוותר על השימוש ברשת האינטרגלס, על פי שיקולו של המתכנן.
 4. מריחת שכבה נוספת של חומר האטימה הצימנטי על גבי כל השטח וכיסוי רשת האינטרגלס.
  *עוביין הכולל של שכבות האיטום במקרה זה יהיה כ 3 ק"ג למ"ר. המלצתנו היא תמיד להחמיר ולבצע שכבה נוספת כך שעובי השכבות יגיע לכדי 4 עד 5 ק"ג למ"ר, אשר מבטיח עמידות מוחלטת מפני חדירת רטיבות גם במקרה של היקוות מים גדולה וממושכת בסמוך לקירות.
 5. השארה לייבוש ובצוע אשפרה כנדרש,מייד עם התקשותו הראשונית של החומר. יש להגן על החומר מפני קרינת שמש ישירה ורוחות חזקות על מנת שיתייבש לאיטו בכדי שלא יווצרו סדקים זעירים בחומר כתוצאה מהתייבשות מהירה מדי. יש להקפיד על מועדי אשפרה תכופים ככל האפשר, במיוחד במזג אויר חם, ובמיוחד בשעות הראשונות שלאחר יישום החומר.
 6. לאחר הייבוש – איטום סביב נקודות כניסה של צנרות שונות באמצעות מסטיק פוליאוריטני או מסטיק על בסיס MS פולימר. היישום- על גבי חומר יסוד מתאים, בהתאם להוראות היצרן.

בצוע נכון של עבודות הכנת התשתית תוך השמת דגש על כל המוקדים המועדים לסדיקה, והקפדה על יצירת שכבת איטום בעובי מספיק – יבטיחו את הצלחת העבודה ועמידותה לעשרות שנים.

————-

השלב הבא בעבודות, שיהיה עלינו להקפיד על ביצועו, הנו שלב הבצוע של שכבות הטיח שתיושמנה מעל גבי שכבת האיטום, בתחתית קירות הבית.

למפרט בצוע זה ראה את המאמר השלישי והאחרון בסדרה, על הצמדת טיח ותערובות צימנטיות אל חומרי איטום.

ניקוז , הגנה על שכבות האיטום

ניקוז השטח התת קרקעי הסמוך למבנה מונע היקוות מים והיווצרות לחץ הידרוסטטי על שכבת האיטום ועל המבנה עצמו. כשלעצמו, ניקוז מפחית מהחשש לחדירת רטיבות במקרה של כשל בשכבת האיטום ובאופן כללי מסייע תמיד להארכת חייה של שכבת האיטום.

מערכת ניקוז הינה חלק בלתי נפרד מתכנון המבנה ויש לקבל מפרט מתאים לבצועה מאת המתכנן, בהתאם לסוג ולתוואי הקרקע. יש תמיד להקפיד על ביצועה ובמיוחד כשמדובר על קרקע חרסיתית תופחת אשר אוגרת לתוכה את מי הגשמים, או על קרקע סלעית אשר עלולה לגרום להיקוות מים גדולה בינה לבין המבנה, תופעה שכיחה במקרים של בתים מדורגים או בית על גב ההר.

הגנה על שכבת האיטום הכרחית בכדי למנוע פגיעות מכניות מאבנים וגושים באדמת הקרקע.

השיטה הנפוצה ביותר להגנה על שכבת האיטום הינה באמצעות הדבקה של לוחות פוליסטירן מוקצף ("קלקר"). הדבקת הלוחות מתבצעת באמצעות דבק קלקר יעודי או באמצעות ביטומן (זפת) חם. (יש להשתמש בלוחות דחוסים מסוג 30-(F.

במקום "קלקר" ניתן להשתמש ביריעות ניקוז יעודיות הניחנות בעמידות מפני פגיעות מכניות ואשר שטח הפנים שלהן מכוסה בליטות על מנת לאפשר למי הגשמים לחלחל מטה.

בנוסף להגנה באמצעות לוחות קלקר או באמצעות יריעות הניקוז ועל פי שיקולו של המתכנן, ניתן לדאוג למילוי החפירה באבני חצץ המוגנים אף הם מפני סתימה באמצעות בד גאוטכני המונע מעבר חלקיקי אדמה אל תוך שכבת החצץ.

יש לדאוג להרחקת מי הגשמים העיליים הלאה מן המבנה באמצעות שיפועים בקרקע או באמצעים נדרשים אחרים (כגון בורות ניקוז, תעלות ניקוז, יציקת שיפועים ועוד). תכנון כל מערכת הניקוזים הינה תחת אחריותו של מתכנן המבנה.

————-

חומרי איטום , מוצרי ניקוז מומלצים

ראה סקירות של חומרי איטום ומוצרי ניקוז מובילים באינדקס חומרי איטום אשר באתר השכן. ניתן לבצע חיפוש באתר על פי משפחות החומרים, סוג האיטום הנדרש ו/או שם היצרן.

————-

נשמח לעזור בשאלות והבהרות נוספות באמצעות פורום איטום ושיקום.

להלן מספר מאמרים רלוונטים נוספים ממדור מפרטי איטום ושיקום

איטום רטיבות בקירות בקומות קרקע – מביא מפרט לבצוע תיקוני איטום על בית קרקע קיים שיש בו בעיות רטיבות.

איטום מרתפים מקלטים ומבנים תת קרקעיים בחומרים ביטומנים משחתיים– מביא מפרט לאיטום בתים בבנייה עם מקלטים או מרתפים תת קרקעיים.

איטום בתים צמודי קרקע – מרפסות, שבילים, מפתנים – על חדירת רטיבות ממשטחי בטון חיצוניים הצמודים אל בתי קרקע, מרפסות וכדומה.

איטום קירות חיצונים בחומר איטום שקוף מסוג סילוקסן – לאיטום קירות חיצונים מעל פני הקרקע, בבתים קיימים.

בברכה,

איטומן –

מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן