איטום חיצוני של מרתפים ומבנים תת קרקעים באמצעות יריעות ביטומניות (באדמה לא תופחת)

מפרט טכני עבור איטום מרתפים ומבנים תת קרקעים באמצעות יריעות ביטומניות:

המפרט המתואר מיועד לבצוע עבודות איטום של מרתפים, מקלטים ומבנים תת קרקעים באמצעות יריעות ביטומניות.  המפרט מתאים לבצוע בקרקע שאינה תופחת. לבצוע בקרקע תופחת אנא ראה מפרט טכני נפרד על איטום חיצוני של מרתפים ומבנים תת קרקעים באמצעות יריעות ביטומניות (בקרקע תופחת).

מערכת איטום תת קרקעית ביריעות ביטומניות נועדה ליצור עטיפה אטומה סביב כל המבנה התת קרקעי. עבודות איטום אלו מתבצעות בשלבים עם ההתקדמות בעבודות היציקה של הרצפה והקירות.

בשלב הראשון מתבצעת שכבת איטום המונחת מתחת ליציקת הרצפה.

לאחר יציקת הרצפה על גבי שכבת האיטום ולאחר בניית / יציקת הקירות, מתבצע שלב האיטום של הקירות עם יריעות ביטומניות (מהצד החיצוני של המבנה).

לסיום מחוברת שכבת האיטום שמתחת לרצפה אל שכבת האיטום של הקירות וע"י כך מושלמת עטיפה אטומה סביב כל המבנה התת קרקעי.

יש להקפיד ולוודא ביצוע מושלם של האיטום- בשתי שכבות, מכיוון שבמקרה של ליקויים שיתגלו אחר כך (לאחר מילוי החפירה) לא ניתן יהיה לבצע תיקונים באיטום והאלטרנטיבה היחידה תהיה לבצע עבודות איטום מקיפות מבפנים המבנה (!).

איטום רצפת מרתפים, מקלטים, מבנים תת קרקעיים:

1. יציקת שכבת בטון רזה בעובי של כ 5 ס"מ. שכבה זו תשמש כמצע להנחת האיטום. שכבת הבטון הרזה תבלוט כ 30 ס"מ מעבר לשטח הרצפה העתידי של המבנה כאשר החלק החיצוני שלה צריך להיות עבה יותר על מנת שלא ישבר.

לפיכך יוצקים חלק זה של הרצפה ה"רזה" בעובי של 10 ס"מ וברוחב של כ 50 ס"מ. רצוי לתת חוזק נוסף ולהוסיף ברזלי זיון לחלק זה של היציקה.

2. כשבוע ימים לאחר יציקת הבטון הרזה : מריחת פריימר ביטומני על גבי כל השטח והשארתו לייבוש למשך 24 שעות. מריחת כמות הפריימר תהיה בכמות של כ- 0.5 ק"ג למ"ר.

3. הלחמת שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות תיקניות (ללא ציפוי אגרגט) על גבי כל השטח. על ההלחמה להתבצע במלואה על גבי הבטון הרזה ועם הקפדה על איכות ההלחמה באזורי החפיפות שבין היריעות.

יש להשאיר שיפולים של יריעות באורך של כ 60 ס"מ לפחות מעבר לשטח הרצפה העתידי של המבנה.

4. הלחמת שכבה שנייה של יריעות ביטומניות- על גבי השכבה הראשונה. הנחת היריעות תתבצע כאשר מרכזה של כל יריעה יכסה את תפר החפיפה של היריעות שבשכבה הראשונה. יש לודא הלחמה מלאה לשכבה הקודמת ולהקפיד על הלחמה יתרה בחפיפות בין היריעות.

יש להשאיר שיפולים בקצוות- באורך של כ  60 ס"מ לפחות, כנ"ל. באזורי השיפולים אין לרתך את השכבה העליונה על גבי התחתונה אלא להשאירה חפשית.

5. יציקת שכבת בטון נוספת על גבי האיטום- לצורך הגנה מפגיעות מכניות. עובי שכבת ההגנה יהיה כ 4-5 ס"מ כאשר השיפולים המוזכרים לעיל ישארו חשופים.

6.  הגנה על שיפולי היריעות באמצעות כיסוי ביריעות הגנה או בלוחות קלקר.

לאחר בצוע עבודות אלו מתבצעות עבודות היציקה של הרצפה ואחר יציקת הקירות. עם סיומן יש לבצע הכנות של הקירות על פי המפורט להלן.

הכנת קירות מרתפים , מקלטים ומבנים תת קרקעיים- לפני איטום :

א.  חיתוך ברזלי זיון, חוטי קשירה ממתכת וכדומה לעומק של כ 1.5 ס"מ.

ב.  הסרת מי-מלט ובליטות שונות בקירות באמצעות פטישון או דיסק חשמלי.

ג.  סיתות כיסי חצץ באמצעות פטישון חשמלי עד לגילוי בטון חזק ויציב.

ד.  סיתות והוצאת כל פיסות העץ שנותרו שקועות ביציקה לאחר פרוק  התבניות. יש לודא הוצאה מלאה של כל פיסות העץ משום שאלו מהווים תעלות למעבר ולחילחול מים פנימה אל תוך המבנה.

ה. החלקת הקירות בכל המקומות הנחוצים ובצוע תיקונים בכל המקומות אשר סותתו לעיל באמצעות טיט צימנטי. אנא ראה מאמר על "עבודה נכונה עם חומרי מליטה – יסודות איטום | שיקום מבנים" המתאר את אופן בצוע התיקונים ואת אופן הכנת התערובת.

עם סיום עבודות ההכנה על הקירות להיות חלקים וללא בליטות או שקעים אשר יפריעו לריתוך היריעות על גבי הקירות. יש לבצע אשפרה במשך כשבוע ימים על גבי כל התיקונים והאזורים המוחלקים.

איטום קירות מבנה תת-קרקעי / מרתף :

1.  מריחת פריימר ביטומני על גבי כל שטח הקירות והמתנה לייבוש למשך 24 שעות.

2.  נקיון שיפולי היריעות שברצפה משרידי מלט, פסולת בנין, אבק ולכלוך.

3.  הרמת השיפולים של היריעה העליונה ברצפה והלחמתה אל הדפנות / הקירות.

4.  יציקת רולקת בטון בתחתית הקיר על הרצפה ועל גבי היריעה הנ"ל. תפקיד  הרולקה להוות תשתית אחיזה ליריעת החיזוק בקטע החיבור עם היריעה שבקרקע – כמתואר בסעיף הבא.

5. הלחמת רצועה של יריעת חיזוק על גבי אזור המפגש (החיבור) שבין יציקת הקירות לרצפה. רוחב רצועת החיזוק יתחיל כ 30 ס"מ מעל לחיבור  בין היציקות. הרצועה תולחם על גבי הקיר / הדופן , בהמשך תולחם היריעה על גבי רולקת  הבטון שבקרקעית ותתחבר בסיומה אל שיפולי היריעה אשר נותרה ברצפה. יש לוודא הלחמה מלאה בכל השטח ובמיוחד בקצוות. ניתן להבטיח את אטימת הקצוות ע"י איטום נוסף עם מסטיק ביטומני משחתי.

6.  הלחמת שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות על גבי כל שטח הקירות. בחלק התחתון של הקיר יש לכסות עם היריעות גם את יריעת החיזוק שבקיר ולעבור אותה בכ 20- 30 ס"מ נוספים. יש לוודא הלחמה מלאה בכל  השטח.

7.  הלחמת שכבה שניה של יריעות על גבי כל שטח הקירות. היריעות תונחנה באופן שבו מרכז היריעה יכסה את התפר המחבר בין היריעות של השכבה הקודמת. בחלקם התחתון של הקירות תרד היריעה עד לגובה הקרקע.

8.  אטימה נוספת של קצות היריעות בחלק העליון של הקיר ובכל מקום בו הן מסתיימות תתבצע באמצעות מסטיק ביטומני.

לאחר סיום עבודות האיטום יש להגן על היריעות הביטומניות באמצעות הדבקת לוחות קלקר או יריעות יעודיות להגנה וניקוז. הדבקת לוחות קלקר או הצמדן יריעות ניקוז אל קירות מרתפים ומבנים תת-קרקעיים נחוצה על מנת למנוע פגיעות מכניות בעת מילוי החפירות ועל מנת לאפשר את זרימת המים כלפי מטה, אל צינור ניקוז שרשורי אשר מונח בקרקעית המבנה.

במקרה והיריעות תשארנה חשופות לשמש לזמן רב- מומלץ לכסותן כנ"ל או להלבינן.  יריעות ביטומניות שתשארנה חשופות לשמש למשך זמן רב מדי יכולות להתחמם, אחיזתן בקיר תתרכך והן עלולות לגלוש כלפי מטה עקב משקלן העצמי הרב.

לאחר סיום עבודות האיטום ולפני מילוי החפירה יש להתקין צינור ניקוז שרשורי במפלס נמוך יותר ממפלס הרצפה. הצינור יונח על גבי מצע חצץ בעובי של כ 10 ס"מ ויכוסה בשכבה נוספת של כ 15 – 20 ס"מ נוספים.  לאחר מילוי החפירה יש  ליצור שיפוע בקרקע על מנת להרחיק את המים הלאה מהמבנה.

חומרי איטום תיקניים :

יש להשתמש ביריעות ביטומניות תקניות המתאימות לתקן ישראלי 1430/3 ליריעות מסוג "R" (רגיל) ואשר מיועדות לאיטום מבנים תת-קרקעיים, מרתפים , מקלטים וכדומה.

קיימים מספר סוגים של יריעות ביטומניות של יצרנים ויבואנים שונים.

יריעות ביטומניות מתאימות לעבודות אלו יהיו מסוג SBS , בעובי 4 מ"מ, וללא ציפוי אגרגט. ניתן גם להשתמש ביריעות בעובי 5 מ"מ אך יש לתת את הדעת על כך שעובי היריעה ומשקלה מקשה על ביצוע העבודות בקירות ומגדיל את הסיכוי להנתקות, במיוחד תחת קרני השמש.

מומלץ לעבוד עם יריעות ביטומניות של היצרנים המובילים בשוק :

יריעות מסוג פוליפז SBS R4 ("חול") של חברת פזקר, או יריעות מסוג ביטומגום SBS 4R ("שחור") – של חברת ביטום.

לשתי החברות סוגי יריעות נוספים ומוצרי איטום משלימים (פריימר ומסטיקים ביטומנים).

לצורך הגנה וניקוז מומלץ לחבר לקירות יריעות ניקוז והגנה מסוג ביטודריין" (ביטום) או "פזדריין-פלוס" (פזקר). ליריעות אלו שני תפקידים עיקרים: להגן על האיטום מפני חבטות ,אבנים וכדומה בעת מילוי החפירות ולאפשר חילחול מים כלפי מטה אל הצינור השרשורי שבקרקעית. יריעות אלו עשויות פוליאותילן דחוס (HDPE) ופניהן מכוסות בכדוריות אשר מאפשרות את חלחול המים לכיוון הצינור השרשורי.

במידה ולא נעשה שימוש ביריעות הגנה יש להדביק לוחות קלקר בצפיפות P-30 ובעובי של 5 ס"מ.

ניתן לצפות במפרטים טכנים של החומרים השונים ובשרטוטים מתאימים באתרי האינטרנט של חברות פזקר או ביטום.

הערות שונות לאיטום מרתף / מבנה תת קרקעי :

*   המפרט הנ"ל מתאים לבצוע כאשר בניית הקירות מתבצעת ממש על שפת יציקת הרצפה. במקרים בהם רצפת המבנה בולטת כלפי חוץ מעבר למיקום הקירות יש לבצע מפרט שונה, בו אופן החיבור בין היריעות של הקירות לבין היריעות של הרצפה מתבצע  כאשר היריעות מולחמות זו על גבי זו – ואינן מוצמדות אל המבנה באזור החפיפה בינהן.

*   לעיתים יהיו קיימים בשטח אילוצים שונים שידרשו אופן עבודה שונה מהמתואר לעיל. בכל מקרה יש להקפיד על מעטפת מושלמת סביב כל המבנה ולהקפיד במיוחד על החיבורים שבין היריעות ברצפה ליריעות שבקירות.

*  יש לדאוג לכך ששיפולי היריעה סביב רצפת המבנה, ואשר נשארים גלויים במהלך העבודות, יהיו מוגנים מפגיעות מכניות ומלכלוך במהלך עבודות היציקה של הקירות.

*   מפרט זה איננו מפרט את אופן הנחת עצר מים כימי בין יציקת הרצפה לקירות, אשר חייב להתבצע. בענין זה ראה מאמר על "איטום הפסקות יציקה".

מוספי איטום ליציקות מרתפים / מבנים תת קרקעיים:

מומלץ להוסיף מוספי איטום מיוחדים ומוספים המשפרים את עבידותן ואת אטימותן של תערובות הבטון. הקפדה על יציקה נכונה , למניעת היווצרות כיסי חצץ וחללים- הינה הכרחית.  אין הדבר מהווה תחליף לאיטום חיצוני אשר נחוץ תמיד בקומות מרתף ובמבנים תת קרקעיים.

סיכום:

מפרט זה מיועד לבצוע באמצעות קבלני איטום מנוסים ותחת פיקוחו של המתכנן / המהנדס או יועץ איטום בשטח עצמו.   האינפורמציה המוצגת כאן הנה למטרת מידע כללי והבנה נוספת של שלבי העבודות באיטום מרתפים , מקלטים, חניונים וקומות מבנה תת קרקעיות.  בטרם בצוע העבודות יש לקבל מפרט טכני מסודר ממתכנן המבנה, כמקובל.

ראה גם מאמר עם מפרט טכני עבור איטום מרתפים מקלטים ומבנים תת-קרקעים בחומרים ביטומנים משחתיים.

מאמר נוסף בנושא הנו המאמר על איטום מרתפים ומקלטים מבפנים.

מאמרים אחרים בתחום זה ובתחומים אחרים  ניתן למצוא במדור מפרטי איטום ושיקום.

ניתן לפנות אל פורום איטום ושיקום בכל שאלה בנושא.

בהצלחה,

איטומן –
מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן