איטום חיצוני של מרתפים ומבנים תת קרקעים באמצעות יריעות ביטומניות (בקרקע תופחת)

מפרט טכני עבור איטום מרתפים, מקלטים או מבנים תת-קרקעיים ביריעות ביטומניות (בקרקע תופחת):

מפרט זה מיועד לבצוע עבודות איטום של מרתפים, מקלטים ומבנים תת קרקעים אחרים, באמצעות יריעות ביטומניות – בקרקע תופחת (חרסיתית). לבצוע איטום ביריעות בקרקע שאינה תופחת אנא ראה מפרט טכני נפרד.

מערכת איטום תת קרקעית ביריעות ביטומניות נועדה ליצור מעטפת אטומה סביב המבנה התת קרקעי. עבודות האיטום מתבצעות שלב אחר שלב  במקביל עם עבודות היציקה של הרצפה והקירות.

מכיוון שקרקע תופחת נמצאת בתזוזה מתבצעות הכנות מתאימות על מנת לעגן את היריעות הביטומניות אל רצפת המבנה כך שבעת תזוזות של הקרקע לא יתרחש נתק של היריעות והיפרדות שלהן מתחתית הרצפה של המבנה.  לפיכך ננקטים צעדים, במפרט מסוג זה,  על מנת לעגן את היריעות הביטומניות אל יציקת הרצפה של המבנה , כפי שיתואר בהמשך.

שלבי עבודה כלליים :

לאחר הכנת הקרקע והתשתית, מתבצעת שכבת איטום עם יריעות, מתחת ליציקת הרצפה של המבנה התת-קרקעי / מרתף.

לאחר בצוע הכנות לעיגון היריעות ( יתוארו בהמשך) מתבצעת יציקת הרצפה.

לאחר יציקת הרצפה והתקשות הבטון, מורכבות תבניות-יציקה לקירות על פי הוראות הקונסטרוקטור ומתבצעת יציקת הקירות.

לאחר יציקת הקירות ופרוק התבניות מתבצע איטום של אותם קירות, עם יריעות ביטומניות. (ניתן לאטום את הקירות גם עם חומרים ביטומנים משחתיים, כמפורט במפרט על איטום מרתפים מקלטים ומבנים תת קרקעיים בחומרים ביטומנים משחתיים).

לסיום – מחברים את יריעות האיטום שמתחת לרצפה אל יריעות האיטום של הקירות ומשלימים בכך כעין עטיפה אטומה סביב כל המבנה התת קרקעי.

למותר לציין כי יש להקפיד על ביצוע מושלם של עבודות האיטום. מכיוון שבמקרה של ליקויים שיתגלו אחר כך, לא ניתן יהיה לבצע תיקונים בשכבת האיטום החיצונית והאפשרות היחידה תהיה לבצע עבודות איטום מקיפות ויקרות-  מבפנים המבנה.

הכנת הקרקע לפני איטום מרתפים / מקלטים / מבנים תת-קרקעיים, בקרקע תופחת:

יציקת רצפות מבנים בקרקע תופחת איננה מתבצעת ישירות על גבי הקרקע אלא על גבי ארגזי קלקר יעודיים שנועדו לספוג את תזוזות הקרקע כך שלא תגרום נזק למבנה. דפנות ארגזי הקלקר הנם בעלי עובי מוקטן, על מנת להפחית את העברת המאמצים מהקרקע אל המבנה (דפנות ארגזי הקלקר תישברנה במקרה של לחצים מהקרקע).

לצורך כך יש להכין שכבת מצע בעובי של כ 15 ס"מ , לפלס ולהדק במכבש.

לאחר מכן מניחים את ארגזי הקלקר על פי הוראות הקונסטרוקטור.

השלבים הבאים המתוארים להלן מתבצעים על גבי שכבת ארגזי הקלקר הנ"ל.

איטום רצפת מרתף / מקלט / מבנה תת-קרקעי :

1. יציקת שכבת בטון רזה בעובי של כ 5 ס"מ, מעל גבי ארגזי הקלקר, אשר תשמש כמצע עבור שכבת האיטום. שכבה זו תבלוט בד"כ  כ 30-50 ס"מ מעבר לשטח הרצפה של המבנה, כלומר מעבר לנקודת המיקום של הקירות. חלק זה של שכבת המדה-בטון יהיה עבה יותר כך שלא ישבר / יסדק.

לפיכך יוצקים חלק זה בעובי של 10 ס"מ וברוחב של כ 50 ס"מ. יש להוסיף ברזלי-זיון לחלק זה של היציקה,  כאשר כל שלבי עבודה אלו מבוצעים בהתאם להוראות ותכניות הקונסטרוקטור.

2. יצירת הפרדה בין הבטון הרזה לבין היריעות באמצעות פריסת  נייר זפת, בהנחה חפשית, על גבי שכבת הבטון הרזה.

3. פריסת שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות תקניות (ללא ציפוי אגרגט) על כל שטח הרצפה. אין לרתך את היריעות אל הקרקעית אולם חובה להקפיד על הלחמה איכותית באזורי החפיפות שבין היריעות.

יש להשאיר שיפולים של יריעות באורך של כ 60-80 ס"מ מעבר לשטח הרצפה העתידי של המבנה.  שיפולים אלו יולחמו בהמשך ליריעות שתגלושנה מהקירות.

4. הלחמת שכבה שנייה של יריעות ביטומניות- על גבי השכבה הראשונה. ההלחמה תתבצע במלואה על כל השטח. הנחת היריעות תתבצע כאשר מרכזה של כל יריעה יכסה את תפר החפיפה שבין היריעות שבשכבה הקודמת. יש להקפיד על איכות ההלחמה בחפיפות שבין היריעות.

יש להשאיר שיפולים בקצוות- באורך של כ 60-80  ס"מ. באזורי השיפולים אין לרתך את השכבה העליונה על גבי השכבה התחתונה.

5. הצמדת רצועות עיגון מיוחדות אל שכבת היריעות העליונה, כדוגמת רצועות מסוג Terrastop (תוצרת חברת ביטום). יריעות אלו מוצמדות על גבי שכבת היריעות העליונה במרחקים של כמטר אחד זו מזו, והנן בעלות בליטות אשר משמשות לשם עיגון בתוך יציקת המדה שתבוא בהמשך מעל ליריעות.

6. יציקת שכבת מדה מבטון על גבי האיטום.

עובי שכבת המדה יהיה כ 4-5 ס"מ ועם רשת-זיון. יש לקבע "קוצים" (ברזלי-זיון קצרים) במרחקים של כ 60 ס"מ זה מזה, אשר יבלטו כלפי מעלה. תפקידם של אותם "קוצי-מתכת" הנו לחבר בין שכבת המדה (ושכבת האיטום הצמודה אליה) לבין יציקת הרצפה עצמה.

ראה פרט איטום רצפת מרתף (באדיבות חברת ביטום) המתאר את אופן עיגון היריעות אל שכבת המדה ואת אופן עיגון המדה אל יציקת הרצפה של המבנה.

7.  הגנה על שיפולי היריעות  בצדדים באמצעות כיסוי ביריעות הגנה ו/או בלוחות קלקר.

לאחר בצוע עבודות אלו מתבצעות עבודות היציקה של הרצפה, כאשר ה"קוצים" המתוארים לעיל מקובעים בתוכה.

עם סיום יציקת הרצפה מבצעים את יציקת הקירות. כשלב נוסף , ובטרם יוצקים את הקירות, מניחים עצר מים כימי תופח בחיבור שבין יציקת הקירות ליציקת הרצפה. ראה תרשים מצורף עם ציון מיקומו של העצר הכימי. (הסבר רחב יותר בנושא העצר הכימי ניתן  לראות במאמר על איטום הפסקות יציקה).

לאחר יציקת הקירות ופרוק תבניות היציקה מתחילות עבודות ההכנה של הקירות, כמפורט להלן.

הכנת קירות מרתפים, מקלטים ומבנים תת קרקעיים לפני איטום עם יריעות ביטומניות :

א.  חיתוך ברזלי זיון, חוטי קשירה, מסמרים וכדומה לעומק של כ 1.5 ס"מ.  מומלץ לצפות את קצוות ברזלי-הזיון  בחומר נגד חלודה (כגון סיקה-מונוטופ 110 / 610)- בשתי שכבות.

ב.  הסרת גושי מלט ובליטות שונות בקירות באמצעות גרזן, פטישון , דיסק חשמלי או כל אמצעי מכני אחר.

ג.  סיתות כיסי-חצץ וחללים בבטון באמצעות פטישון חשמלי עד לגילוי בטון חזק ויציב וללא חללים או אבני חצץ רופפות.

ד.  סיתות והוצאת פיסות-עץ שנותרו שקועות ביציקה לאחר פרוק התבניות. יש להוציא את כל פיסות העץ משום שאלו מהוות כעין תעלות למעבר מים אל תוך המבנה.

ה.  יישור והחלקת הקירות בכל המקומות הנחוצים ובצוע תיקונים במקומות אשר סותתו לעיל- באמצעות טיט צימנטי המועשר בדבק על בסיס לטקס SBR.  לבצוע נכון של ראה את המאמר על "עבודה נכונה עם חומרי מליטה"  המתאר את אופן הכנת התערובת ואת בצועם של התיקונים בשיטת "רטוב על רטוב".

עם סיום עבודות ההכנה הקירות אמורים להיות חלקים וללא בליטות או שקעים אשר יפריעו להצמדתן של היריעות אל קירות המבנה. יש לבצע אשפרה של התיקונים למשך כשבוע ימים לפני המשך עבודות האיטום.

איטום קירות מרתפים / מבנים תת קרקעיים:

1.  מריחת פריימר ביטומני על כל שטח הקירות. המתנה לייבוש כ 6-8 שעות או עד ליום המחרת.

2.  נקיון שיפולי היריעות שברצפה משרידי מלט,בטון, פסולת ולכלוך.

3.  בצוע יציקת בטון מעוגלת ("רולקה") בתחתית הקיר, בחיבור בין הרצפה לקיר. (ראה פרט איטום רצפת מרתף כולל רולקה, בתרשים המצורף).  תפקיד הרולקה להוות תשתית נוחה להצמדת היריעות הגולשות במורד הקירות ולבטל את אותה זוית חדה במפגש בין הרצפה לקירות, אשר פוגעת באיכות האיטום וביריעה עצמה.

4.  הלחמת שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות על כל שטח הקירות. בתחתית הקיר תתחבר היריעה אל שיפולי היריעה של הרצפה. יש לוודא הלחמה מלאה בכל השטח.

5.  הלחמת שכבה שניה של יריעות על כל שטח הקירות. היריעות תונחנה באופן שבו מרכז היריעה יכסה את התפר בין היריעות של השכבה הראשונה אשר על הקירות.  שכבה עליונה זו תתחבר אף היא ליריעות שברצפה ותכסה את החיבור שבין שכבת היריעות הקודמת לשכבת היריעות ברצפה.

6.  אטימה של קצות (שפתי) היריעות בחלק העליון של הקיר ובכל מקום בו הן מסתיימות, באמצעות מסטיק ביטומני יעודי.

עם סיום עבודות האיטום יש להגן על היריעות באמצעות הדבקת לוחות קלקר או יריעות ניקוז והגנה יעודיות.  הגנה על שכבות איטום של מרתפים ומבנים תת קרקעים הינה הכרחית על מנת למנוע פגיעות מכניות מאבנים ומגושי אדמה, בעת מילוי החפירות.

במקרה והיריעות תושארנה חשופות לשמש לזמן רב- מומלץ לכסותן כנ"ל או להלבינן.  יריעות אשר תשארנה חשופות לשמש זמן רב מדי יכולות להתחמם, אחיזתן בקיר עלולה להחלש והן אף עלולות לגלוש כלפי מטה עקב משקלן העצמי.

ניקוז והגנה על קירות מרתפים, מקלטים ומבנים תת קרקעיים :

לאחר סיום עבודות האיטום ולפני מילוי החפירה יש להתקין צינור ניקוז שרשורי בקרקעית המבנה.

הצינור ימוקם במפלס נמוך יותר ממפלס הרצפה של המבנה ויונח על גבי מצע חצץ בעובי של כ 10 ס"מ. מלמעלה יכוסה הצינור בשכבת חצץ נוספת בעובי של כ 15 – 20 ס"מ.  מי הנגר ינוקזו באמצעות הצינור לכיוון בור קידוח / ניקוז יעודי ו/או על פי הוראות הקונסטרוקטור, בהתאם לסוג הקרקע ותוואי השטח.

לצורך הגנה על שכבת האיטום בקירות ולצורך מניעת היקוות מים לצד המבנה, יש להצמיד אל הקירות שכבת מגן וניקוז.

הגנה וניקוז ניתן לבצע באמצעות שתי שיטות מקובלות.

א – השיטה הישנה .

הגנה על האיטום באמצעות הדבקת לוחות קלקר בעובי 5 ס"מ על גבי היריעות בקירות. ניקוז מי הגשמים כלפי מטה מתבצע ע"י מילוי החפירה, בסמוך לקיר, עם אבני חצץ.

ב – השיטה המודרנית.

באמצעות יריעות הגנה וניקוז יעודיות.   יריעות ניקוז אלה הנן יריעות חזקות ועמידות העשויות מפוליאותילן דחוס (HDPE) ואשר פני השטח שלהן מכוסות בכדוריות / בליטות, המאפשרות את חלחול המים מטה, במירווח בינהן לבין קירות המבנה.

יריעות ניקוז נפוצות הן של חברת פזקר ("פזדריין" ו-"פזדריין-פלוס") ושל חברת ביטום ("ביטודריין"). כמו כן קיימות יריעות ניקוז של יצרנים / יבואנים נוספים, כגון יריעות ניקוז מסוג "גוטה בטה" / Star Drain המשווקות ע"י חברת איטונג.

ראה תרשים אחרון המראה פרט איטום מרתף (של חברת ביטום) ,כולל שתי שכבות של יריעות ביטומניות בקירות ויריעות ניקוז מסוג פונדליין ,מעליהן.

זהו גם המקום להזכיר ולאמר שלאחר מילוי החפירה באדמה וסיום העבודות, יש ליצור שיפוע ו/או תיעול מתאים בקרקע העילית / בחצר על מנת להרחיק את מי הגשמים הלאה מן המבנה.

עבודה עם חומרי איטום תיקניים:

יש להשתמש ביריעות ביטומניות תקניות המתאימות לתקן ישראלי 1430/3 ליריעות מסוג "R" (רגיל). קיימים מספר סוגים של יריעות ביטומניות של יצרנים ויבואנים שונים ויש לוודא את קיומו של תו תקן על גבי המוצרים.

יריעות ביטומניות מתאימות לעבודות אלו יהיו מסוג SBS , בעובי 4 מ"מ, ללא ציפוי אגרגט. אפשר גם להשתמש ביריעות בעובי 5 מ"מ אך יש לתת את הדעת לכך שעובי היריעה ומשקלה מקשה על ביצוע העבודות בקירות ומגביר את החשש להנתקות היריעה מהקיר, במיוחד כאשר היא מושארת חשופה לשמש.

מומלץ לעבוד עם יריעות ביטומניות של היצרנים המובילים בשוק:

יריעות מסוג ביטומגום SBS 4R ("שחור") – של חברת ביטום או יריעות מסוג פוליפז SBS R4 ("חול") של חברת פזקר. לשתי החברות יריעות ומוצרי איטום נוספים-משלימים (פריימרים, מסטיקים ביטומנים , ועוד).

סיכום:

  • יש להקפיד על מעטפת מושלמת סביב כל המבנה. במיוחד יש לתת דגש על החיבורים שבין היריעות ברצפה ליריעות שבקירות. אזור זה הנו הרגיש ביותר לחדירת רטיבות אל המבנה.
  • מפרט זה איננו מפרט את אופן בצוע היציקות של הרצפה והקירות ואת אופן הנחת עצר מים כימי תופח (או עצר מים אחר) בחיבור בין יציקת הרצפה והקירות, אשר חייב להתבצע.
  • יש להוסיף מוספים לשיפור העבידות וכושר הזרימה של תערובת הבטון ,על מנת לשפר את ההומוגניות של התערובת ואת כושר הדחיסה שלה ולמנוע היווצרות כיסי חצץ וחללים ביציקה.
  • בנוסף מומלץ לעשות שימוש במוספי איטום יעודיים אותם יש להוסיף אל התערובת במפעל הבטון או אל תוך מערבל הבטון המגיע לאתר. מוספים אלה מאוד מומלצים לשימוש אך יש לזכור כי הם אינם מהווים תחליף למערכת איטום של מרתפים ומבנים תת -קרקעיים אחרים.
  • המפרט אינו כולל טיפול נקודתי במקומות חדירה של צנרות ואלמנטים אחרים אל המבנה, אליהם יש להתייחס בנפרד.

הנתונים המוצגים כאן הנם למטרת מידע כללי והבנה נוספת של שלבי עבודות האיטום במרתפים, מקלטים, וקומות תת קרקעיות.  לפני בצוע העבודות יש לקבל מפרט טכני מסודר מהמתכנן, המתאים למבנה המדובר. אין מאמר זה מהווה תחליף למפרט טכני מסודר מבעלי המקצוע המתאימים.

מאמרים נוספים בנושא זה –

איטום חיצוני של מרתפים ומקלטים באמצעות יריעות ביטומניות (באדמה לא תופחת).

איטום מרתפים מקלטים ומבנים תת קרקעים בחומרים ביטומנים משחתיים.

איטום מרתפים או מקלטים מבפנים .

לשרותכם מאמרים ומפרטים נוספים במדור מפרטי איטום ושיקום.

נשמח לסייע בכל שאלה באמצעות פורום איטום ושיקום .

בהצלחה,

איטומן –
מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן