תיקון גגות

איך עושים תיקון על גגות עם יריעות איטום ביטומניות ?

כיצד מבצעים תיקון על גג עם זיפות ישן ?

שאלות מסוג זה נשאלות לעיתים תכופות בפורום שבאתרנו ע"י בעלי  דירות ובתים המבקשים לבצע בכוחות עצמם תחזוקת גגות שנתית או תיקוני נזילות דחופים במהלך החורף.

במאמר זה נסביר כיצד יש לבצע תיקוני איטום על גגות מהסוגים הבאים –

א.  גגות עם יריעות ביטומניות.

ב.  גגות עם זיפות ישן.

—————–

א.   תיקון גגות עם יריעות ביטומניות

תיקון גג עם נפיחויות ביריעות

בתמונות הבאות מוצג גג המבודד בשיטת "גג הפוך", בו לוחות פוליסטירן מוקצף (קלקר) וחצץ הונחו מעל גבי יריעות האיטום הביטומניות.  בגג זה נתגלו מספר נפיחויות ביריעות; מים חדרו אל מתחת לשכבת האיטום עקב פגמים במקומות שונים בגג.

מוצגים בתמונות כל שלבי התיקון אשר בוצעו בגג ואשר כמותם יש לבצע לשם תיקון יריעה ביטומנית שהתנתקה מתשתית הגג ואשר נוצרה תחתיה בועת מים, או בועת אויר גדולה.

בשלב הראשון בוצע פינוי מקומי של שכבת הבידוד (קלקר וחצץ), ונקיון השטח.

1. פינוי השטח ונקיון האזור לפני חיתוך היריעה.

בתמונה הבאה ניתן לראות את כמות המים הפורצת מתחת ליריעה לאחר שבוצע בה חיתוך מצולב.

2. פריצת מים לאחר חיתוך היריעה.

על מנת לייבש את האזור יש לקפל את שיפולי היריעות כלפי מעלה ולהשאיר את השטח חשוף לקרני השמש למשך מספר ימים.

בצמד התמונות הבאות ניתן לראות תיקון נוסף שבוצע באותו גג: בתמונה מימין (3) ניתן לראות כיצד קופלו שיפולי היריעות והונחו עליהן קרשים על מנת לשמור את הפתח חשוף.

3.  קיפול שיפולי היריעות והשארתן לייבוש.

4. לאחר ייבוש השטח.

לאחר הייבוש יש למרוח חומר יסוד ביטומני על גבי כל השטחים המיועדים להלחמת היריעות.

בתמונה הבאה ניתן לראות את האזור לאחר שכוסה בשכבת יסוד ביטומנית.

5 . מריחת חומר יסוד ביטומני על גבי השטח והמתנה לייבוש.

חומר היסוד הביטומני הושאר לייבוש למשך מספר שעות. לאחר מכן הולחמו היריעות בחזרה למקומן באמצעות מבער גז.

6.  הלחמת שיפולי היריעות בחזרה למקומן.

עם סיום שלב זה הוכן טלאי של יריעה ביטומנית (7). יש להכין טלאי בגודל מתאים כך שיכסה את מקומות החיתוך אשר ביריעה התחתונה ויעבור אותם בכ 10 ס"מ נוספים.

7.  הכנת טלאי של יריעה בגודל המתאים.

לסיום – הולחם הטלאי למקומו באמצעות מבער / להבת גז.

8 .  סיום. הטלאי מולחם למקומו, תיקון האזור הושלם.

שלבי העבודה שתוארו לעיל מיועדים לבצוע ע"י קבלני איטום גגות ובעלי מקצוע בתחום. הלחמת יריעות באמצעות להבת גז הינה מלאכה שדורשת נסיון ומיומנות ואף כרוכה בסכנה (!). מומלץ שלא לנסות ולבצע אותה לבד, ללא נסיון מעשי קודם.

הלחמת יריעה ביטומנית עם מבער גז – מחייבת נסיון קודם.

הערה :

תיקונים מסוג זה יש לבצע תמיד וללא יוצא מן הכלל, כאשר מבחינים בהצטברות של מים תחת היריעות.  אין צורך לבצע תיקונים כאשר קיימות תחת היריעות נפיחויות אויר קטנות כתוצאה מאויר הלכוד תחתן. בועות אויר קטנות (בשטח של כ 20 ס"מ) הנן תופעה שכיחה בגגות עם יריעות ביטומניות ואינן מחייבות טיפול.  אך כאשר קיימות בועות אויר ונפיחויות בשטח גדול יותר ( 50- 100 ס"מ) יש לפתוח אותן ולתקנן בשיטה שתוארה לעיל. 

תיקון ניתוקים של יריעות מתשתית הגג

ניתוק מקומי של יריעה מתשתית הגג הינו הליקוי השכיח ביותר. התופעה חמורה במיוחד כאשר מתרחשת היפרדות בין היריעה לבין הקירות והמעקות בהיקף הגג. כתוצאה מהיפרדות היריעה חודרים מי הגשמים ברווח בינה לבין הקיר וממשיכים לחלחל תחת שכבת האיטום, במורד שיפועי הגג. תרחיש זה גורם להופעת רטיבויות ונזילות בתקרות- במקומות מרוחקים יותר ממיקומו של הפגם.

ניתוקים אחרים ונדירים יותר ניתן למצוא בחפיפות בין יריעה אחת לשכנתה. ניתוקים מסוג זה נגרמים תמיד כתוצאה מעבודת הלחמה "חפוזה" ורשלנית בה לא הוקפד כלל להמיס את הביטומן שביריעה.

את כל ההתנתקויות יש לתקן באמצעות הלחמת היריעות בחזרה למקומן. לפני ההלחמה יש לוודא שהשטח שעליו תולחם היריעה יהיה נקי ויציב. יש להסיר חלקי טיח ובטון רופפים, שרידי צבע (בקירות) ולכלוך ולוודא שקיימת שכבת יסוד ביטומנית על גבי השטח (או זיפות).

לא מומלץ לנסות ולחבר את היריעה למקומה באמצעות חומרי איטום משחתיים או אילתורים דומים אחרים. תיקונים מאולתרים מסוג זה אינם מחזיקים מעמד. 

תיקונים משלימים ביריעות – עם חומרי איטום משחתיים

תיקונים מסוג זה ניתנים לבצוע גם באופן עצמאי.  התיקונים מבוצעים בעזרת חומרי אטימה משחתיים הנוחים מאוד לשימוש.

תיקונים "משלימים" הנם תיקונים של פגמים קטנים בהם לא קיים ניתוק מלא בין היריעה והתשתית.

כלולים בסעיף זה כל המקומות בהם קיימים חורים, קרעים קטנים, חתכים או "פצעים" שנגרמו ליריעה עקב נפילת חפצים. במיוחד יש לתת את הדגש על כל המקומות בהם קצה היריעה נותר חשוף, כגון במעקות בהיקף הגג או סביב אלמנטים שונים (כגון כניסות צנרת) שהלחמת היריעה מסתיימת סביבם.

את איטום קצה היריעה מומלץ לבצע גם כאשר קיים ספק בלבד לגבי קיומו של ליקוי ממשי. תחזוקת גג נכונה מחייבת התייחסות שכזו.  ראה/י מאמר על תחזוקת גגות ובו הדגשים ודוגמאות של ליקויי איטום נפוצים.

חומרי איטום משחתיים מתאימים –

חומרי האיטום המתאימים ביותר הם חומרי איטום ביטומנים משחתיים. אלו נוחים ופשוטים לשימוש אך מחייבים את ביצוע התיקון במספר שלבים. בנוסף יש גם להגן עליהם מקרינת השמש באמצעות מריחה עליונה של שכבת מגן נוספת.

מסיבה זו מעדיפים לעיתים בעלי דירות ובתים ואף קבלני איטום, לעשות שימוש בחומרים אקרילים משחתיים, אשר הנם יותר נוחים אך פחות נכונים לשימוש. מחובתנו לאמר כי מי שיבחר כעת לבצע תיקון עם חומר אקרילי בשיטת "עשה זאת בעצמך" יגיע בעצמו מאוחר יותר לאותה מסקנה בשיטת "גלה זאת בעצמך".

אמנם ניתן לבצע תיקונים יותר מהירים עם חומרים אקרילים אך חובה לתת את הדעת על הדברים הבאים:

א.  יש להבין כי בעתיד יהיה צורך להסיר את כל חומרי התיקון האקרילים ממקומם, משום שאלו יפריעו להלחמה של  שכבת יריעות חדשה.

ב. תיקון גג נכון עם חומרים אקרילים מחייב אף הוא בצוע בשני שלבים לפחות, לעיתים שלושה.

ג.  החומרים האקרילים אינם עמידים תחת תנאי רטיבות מתמשכת ולכן אינם מתאימים לשימוש במקומות בהם ישנן שלוליות ושקעים בגג.  [ליד פתחי מרזבים, למשל, קיימת תמיד נוכחות מתמשכת של רטיבות מכיוון שנקודה זו מנקזת אליה את כל מי הגשמים שמגיעים לגג ואפילו בימי חורף עם טיפטוף קל בלבד אזור זה ישאר תמיד רטוב לזמן הממושך ביותר].

ד.  אין לנסות ולבצע שכבת תיקון או מילוי עבה עם חומר אקרילי משום שרק קליפתו העליונה

תתייבש בעוד שחלקו הפנימי ישאר טרי למשך זמן ארוך מאוד.(הערה זו נכונה גם לגבי חלק

מהחומרים הביטומנים המשחתיים, המיושמים במריחה).

ה.  אין להשתמש בחומרים אקרילים כאשר צפוי גשם במהלך הימים הקרובים.

ההמלצה כאמור היא "לטרוח" ולבצע תיקונים מסוג זה עם חומרים ביטומנים יעודיים בלבד.

תחת המגבלות שתוארו לעיל ניתן גם להשתמש בחומרים אקרילים והדבר מושאר כולו לשיקולו של בעל הגג.

להלן הסבר על שיטת העבודה עם שני סוגי החומרים.

תיקון יריעות עם חומרי איטום ביטומנים –

מומלץ להשתמש רק בחומרים יעודיים סמיכים המיועדים במיוחד לבצוע תיקונים משלימים. רוב החומרים ניתנים ליישום באמצעות שפכטל ("מרית"). חלקם, סמיכים מעט פחות, ניתנים ליישום גם במברשת.   כאשר משתמשים בחומרים דלילים יותר מהסוג המשמש לצורך מריחה על גבי שטחים גדולים, יש להקפיד על יישום שכבות דקות וזמן המתנה לייבוש מלא בין השכבות.  יש להקפיד על הוראות היישום של היצרנים.   (ראה קישורים בסוף המאמר אל חומרי אטימה מובחרים).

1.  יש לנקות את האזור מאבק ולכלוך.

2.  על גבי יריעות המצופות בגרגרי אגרגט או על גבי משטחי בטון חשופים חובה למרוח

     תחילה שכבת יסוד ביטומנית ולהמתין מספר שעות לייבוש.

3.  בעזרת מרית (שפכטל) יש למרוח את החומר על גבי המקום המיועד (בקצוות היריעות

     בקירות, בקצוות היריעות סביב צנרת חודרת – וכדומה).

4.  בגישור על פני קרע ביריעה או חור מקומי יש לבצע כלהלן:
א.  יש למרוח שכבת יסוד ביטומנית.
ב.  יש למרוח שכבה ראשונה של החומר הביטומני ולהטביע לתוכה פיסת רשת אינטרגלס, בעודה טרייה. יש להמתין לייבוש כ 24 שעות.
ג.  מריחת שכבה עליונה נוספת. מייד לאחריה יש לפזר מעט חול יבש על גבי החומר הטרי.

5. לאחר ייבוש מלא של החומר יש למרוח מעליו שכבת צבע מגן יעודי (כסוף) כגון "סילברפז" או "ביטומסילבר". [לחילופין ניתן גם להשתמש בצבע אקרילי לשימוש חיצוני].

תיקון יריעות עם חומרי איטום אקרילים –

העבודה עם החומרים האקריליים מתבצעת באמצעות מריחה במברשת בגודל המתאים.

1.  נקיון השטח.

2.  מריחת שכבת יסוד דלילה על השטח המיועד לתיקון. שכבת היסוד מרכבת מהחומר

     האקרילי עצמו אשר מדולל ב 50 אחוז מים. המתנה לייבוש, מספר שעות.

3.  מריחה של שכבת איטום ראשונה בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר. השארה לייבוש למשך 24

     שעות. מומלץ לבצע שכבה שנייה ביום המחרת.

4.  בגישור על פני קרעים וחורים ביריעות יש להטביע רשת אינטרגלס אל תוך השכבה הראשונה בעודה טרייה ולהמתין 24 שעות לייבוש. לאחר מכן יש לבצע את שכבת האיטום השניה בעובי דומה. יש להניח לחומר להתייבש למשך מספר ימים (ללא גשם).

הערה –

*    כאשר עבודות התיקונים עתידות להתבצע ע"י קבלני איטום גגות יש לבדוק שהקבלן מיומן במלאכת ההלחמה של יריעות ביטומניות. קבלן איטום שאינו ערוך לכך עלול לנסות ולבצע את כל התיקונים רק עם חומרים משחתיים – במקום לבצע אותם בהלחמה. (ראה מאמר על סוגים של קבלני איטום).

—————–

ב.   תיקון גגות עם זיפות ישן

תיקונים של גגות מזופתים ניתנים לבצוע באופן עצמי.   גם כאן יעשה שימוש בחומרים משחתיים, מהמשפחה הביטומנית או האקרילית.

שיטת העבודה עם החומרים זהה לזו שתוארה בסעיף הקודם.  להלן הערות משלימות נוספות:

1.  כאשר ישנו סדק בזפת יש להטביע רשת אינטרגלס בין שתי השכבות של חומר האיטום המשחתי.

2.  בעבודה עם חומרים ביטומנים סמיכים אפשר לבצע את תיקון סדקים גם ללא רשת אינטרגלס בין השכבות, בהתאם לשיקול בשטח ולרוחבו של הסדק. בעקרון עם החומרים הביטומנים הסמיכים ניתן להגיע לעובי גדול יותר מזה של החומרים האקרילים או החומרים הביטומנים הדלילים. בכל מקרה אין ליישם שכבות עבות מאוד על גבי משטחים אפקיים ואם קיימים שקעים בגג חובה לתקן אותם תחילה עם תערובת צימנטית.

3.  על גגות עם זפת ישן שהוזנחו למשך תקופה ארוכה נגלה לעיתים מספר גדול מאוד של נפיחויות ובועות אויר קטנות. כאשר מספר הנפיחויות גדול- יש לבצע זיפות חדש על כל השטח ואין להסתפק בתיקונים מקומיים.   לתיקון נפיחות מקומית יש לפתוח אותה עם גרזן ו/או עם סכין חיתוך ולהסיר את הזפת הישנה מעל האזור. לאחר מכן נתקן מחדש את האזור עם רשת אינטרגלס בין שכבות חומר האיטום (האקרילי או הביטומני).

נזכיר שוב, כי במקרה שימוש בחומרים האקרילים, נאלץ בעתיד להסירם ממקומם לפני שנוכל לבצע זיפות חדש או איטום עם יריעות.

השיטה המקצועית ביותר לבצוע תיקון על גגות עם זיפות היא כמובן באמצעות זפת חם. בשיטת עבודה זו מטביעים רשת אינטרגלס או בד יוטה בין שכבות הזפת החמה.  אך עבודה מסוג זה יש כמובן להשאיר לבצוע בידי קבלני זיפות.

——————-

מאמר זה הוא הראשון בסדרת מאמרים בהם יוסבר כיצד יש לבצע תיקון גגות מסוגים שונים.

לבחירת חומרים ביטומנים מתאימים לתיקוני יריעות וזפת ראה את מדריך חומרי איטום – תיקוני איטום בגגות עם יריעות ביטומניות וזפת.

בכל שאלה ניתן לפנות אל פורום איטום ושיקום באתרנו ונשמח לעזור.

מאמרים רלוונטים נוספים במדור מפרטי איטום –

איטום גגות בחומרי איטום אקרילים,

איטום גגות עם יריעות ביטומניות,

זיפות גגות.

בברכה,

איטומן –
מומחי איטום ושיקום מבנים

האתר בשיפוץ

אתר איטומן הוותיק נמצא בעיצומם של תהליכי שדרוג אשר יתרחשו במספר פעימות.

נשמח לקבל הערות והמלצות.

תודה וגלישה נעימה !

משהו לא ברור?

אנא שאל בפורום ונשמח לעזור.

הפתרון לעובש

צבע מקצועי מהפכני נגד עובש ופטריות. אינו מכיל רעלנים וידידותי לסביבה.

מוצרי זיפקס

טכנולוגיית האיטום הייחודית של זיפקס נועדה לאיטום כל משטח בטון.

דילוג לתוכן